Zarząd województwa lubelskiego podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji połączenia szpitali podległych samorządowi województwa. Mają być one gotowe do końca sierpnia.

Chodzi o połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie. W tym przypadku to szpital im. Wyszyńskiego ma być podmiotem przejmującym, a szpital im. Jana Bożego podmiotem przejmowanym. Drugie działanie ma dotyczyć konsolidacji lecznictwa psychiatrycznego poprzez połączenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie (podmiot przejmujący) z dwoma placówkami: Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Radecznicy i Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie (podmioty przejmowane).

– Postanowiliśmy połączyć szpitale, w celu poprawy ich sytuacji finansowej oraz optymalizacji obecnie prowadzonej działalności medycznej. Jestem przekonany, że te działania pozwolą w niedalekiej przyszłości poprawić kondycję finansową zadłużonych od lat szpitali oraz znacząco polepszyć ofertę usług medycznych dla pacjentów – tłumaczy Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Zdaniem zarządu województwa lubelskiego, podjęcie działań konsolidacyjnych będzie odpowiedzią na oczekiwania społeczne wobec jakości usług opieki zdrowotnej oraz dostosowaniem szpitali do zmian legislacyjnych dotyczących organizacji i finansowania służby zdrowia w Polsce. W pierwszej kolejności zostaną powołane zespoły robocze ds. połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie lubelskim. W ich skład wejdą m.in. dyrekcje szpitali oraz przedstawiciele poszczególnych placówek służby zdrowia. Proces konsolidacji będzie wymagał podjęcia wielu szczegółowych działań i analiz. Ma to na celu, z jednej strony uzyskanie poprawy wyniku finansowego, a z drugiej zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments