Od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów na terenie naszego miasta. Teraz inaczej musimy postępować m.in. z bioodpadami, utylizacją odpadów budowlanych czy zużytych opon.

Przydomowe kompostownie

Już od początku tego roku właściciele domów jednorodzinnych na terenie Lublina mają prawo do wybrania sposobu zagospodarowania bioodpadów we własnym zakresie. Będzie to przede wszystkim założenie przydomowych kompostowni, do których mogą trafić zarówno skoszona trawa, części roślin jak i fusy, czy odpadki z kuchni, z wyjątkiem odpadków pochodzenia zwierzęcego.

Osoby, które zdecydują się na samodzielne kompostowanie, miasto zwolni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady kuchenne oraz worka na bioodpady (czyli trawy czy części roślin) i co najważniejsze, skorzystają z częściowego zwolnienia z opłaty. Ulga będzie wynosiła 5 zł/gospodarstwo domowe/miesiąc.

Właściciele nieruchomości, którzy będą mieli przydomowe kompostowniki i będą kompostować w nich bioodpady powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku.

– Kompost wytwarzany przez mieszkańców w przydomowych kompostownikach to naturalny produkt pozwalający poprawić zarówno strukturę, jak i składniki odżywcze gleby w otoczeniu ich domów. To ważne zwłaszcza w przypadku posesji położonych w obrębie miasta, jeśli oczekujemy, iż co roku hojnie będzie nas obdarzać swymi darami w przydomowych ogródkach czy cieszyć oczy zielenią trawników, drzew i krzewów – mówi Adam Przystupa, dyrektor KOM-EKO, spółki która od lat propaguje proekologiczne rozwiązania.

Wystawianie pojemników poza posesję

Pojemniki oraz worki na odpady, które mają być opróżnione wskazanego dnia, będą mogły być wystawiane poza obręb posesji najwcześniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż o 6 rano.

Warto pamiętać, że w przypadku usuwania z działki dużych gałęzi i konarów, należy je związać w sposób umożliwiający ręczny załadunek na pojazd do odbioru odpadów wielkogabarytowych.

– Bardzo często w sytuacjach odbioru odpadów w postaci gałęzi pochodzących z pielęgnacji zieleni, firmy odbierające odpady zastawały nieuporządkowane pryzmy odpadów, co bardzo utrudniało ich załadunek. Czynności te wykonywane są ręcznie. Przy splątanych gałęziach jest to trudne i znacząco wydłuża wykonanie usługi. Dodatkowo musimy pamiętać, iż często podczas tych czynności pojazd, na które ładowane są odpady znajduje się w pasie drogowym. Wszystkim więc powinno zależeć na jak najsprawniejszym odbiorze odpadów, na co duży wpływ ma ich przygotowanie przez mieszkańców – podkreśla dyr. Przystupa.

Zmiany w PSZOK

Od 1 stycznia nastąpiły również zmiany w zakresie działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nie będą w nim przyjmowane bioodpady w postaci trawy, czy części roślin określane dotychczas jako zielone, ponieważ miasto zapewnia odbiór tych odpadów w ilości nielimitowanej z miejsca ich wytworzenia.

– Odpady, które zwykliśmy przez lata określać jako zielone, czyli trawa, liście czy gałęzie zyskały obecnie oficjalną nazwę odpadów biodegradowalnych, podobnie jak odpady kuchenne. Tak jak dotychczas będą one odbierane z posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem. W oddzielnych terminach dla odpadów biodegradowalnych pochodzących z otoczenia naszych domostw i odpadów biodegradowalnych kuchennych – zaznacza Adam Przystupa.

Wprowadzone zostaną limity ilości przyjmowanych przez PSZOK zużytych opon – do 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych – do 2 ton/rok/gospodarstwo domowe. Obecnie warunkiem dostarczenia jakichkolwiek odpadów do PSZOK będzie okazanie dowodu uiszczenia opłaty za poprzedni miesiąc.

– Jeżeli wytworzymy ich więcej możemy zamówić płatną usługę odbioru tego rodzaju odpadów. Zapraszamy do skorzystania w tym zakresie z usług KOM-EKO poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem aplikacji ekoAPP – dodaje dyrektor Przystupa.

Więcej o bezpłatnej aplikacji ekoAPP przeczytacie TUTAJ

Artykuł powstał we współpracy z KOM-EKO

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments