Ostatniej doby odnotowano 3003 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. – Są one z województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), zachodniopomorskiego (146), podkarpackiego (141), warmińsko-mazurskiego (119), lubelskiego (106), podlaskiego (84), opolskiego (50) i lubuskiego (12) – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Wyniki zakażenia koronawirusem w naszym regionie dotyczą:

1.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

2.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

3.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

4.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

5.     Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

6.     Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

7.     Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

8.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

9.     Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

10.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

11.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

12.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

13.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

14.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

15.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

16.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

17.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

18.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

19.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

20.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

21.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

22.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,

23.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,

24.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,

25.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

26.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

27.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

28.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

29.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

30.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

31.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

32.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

33.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

34.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

35.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

36.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

37.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

38.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

39.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

40.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

41.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

42.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

43.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

44.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

45.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

46.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

47.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

48.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

49.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

50.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

51.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

52.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

53.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

54.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

55.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,

56.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,

57.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

58.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

59.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

60.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

61.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,

62.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

63.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

64.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

65.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,

66.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,

67.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,

68.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,

69.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,

70.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,

71.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

72.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,

73.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,

74.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,

75.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,

76.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

77.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

78.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

79.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,

80.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,

81.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

82.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,

83.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,

84.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

85.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

86.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

87.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

88.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

89.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,

90.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

91.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,

92.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

93.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

94.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

95.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,

96.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

97.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

98.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,

99.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

100. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

101. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

102. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

103. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

104. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

105. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,

106. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono.

Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób. Są to: 67-latka z Torunia, 50-latek z Mielca, 40-latka z Łańcuta, 70-latka z Krakowa, 81-latki z Tychów, 92-latki i 83-latka z Częstochowy, 73-latka z Warszawy.

Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 67 osób, w tym m.in. 77-latka z Biłgoraja, 86-latka z Lublina, 72-latka z Chełma, 69-latek z Puław.

Na Lubelszczyźnie mamy łącznie 3514 przypadków zakażenia, 2302 ozdrowieńców i 60 osób zmarło. Aktualnie 232 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 8265 poddanych kwarantannie i 257 objętych nadzorem epidemiologicznym. Liczba zakażonych koronawirusem w całym kraju wynosi 107 319, w tym 2 792 osób zmarło.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments