W czwartek (1 kwietnia) rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa lubelskiego. Jest to największe badanie statystyczne, realizowane raz na 10 lat. Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie do 30 czerwca 2021 roku.

– Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania spisu o trzy miesiące, czyli do dnia 30 września 2021 roku – zaznacza Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka został wojewódzkim komisarzem spisowym. Głównym jego zadaniem jest utworzenie biura spisowego i zapewnienie osobom fizycznym, które nie mogą spisać się poprzez internet, bezpośredniego dostępu do komputerów do samospisu. Zastępcą wojewody w tej kwestii jest Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

– Głównymi celami spisu jest zebranie informacji o liczbie ludności i jej terytorialnemu rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także zasobach i warunkach mieszkaniowych – wyjaśnia Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. Dzięki takiej analizie urząd uzyska również informacje o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin. Zanalizowane zostaną też zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie ludności, stanu mieszkań, budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Powszechny spis narodowy jest obowiązkowy dla każdego obywatela Polski. Informacje, które zostaną zebrane będą przydatne między innymi dla przedsiębiorców, którzy będą mogli zobaczyć jaka grupa osób będzie mogła być ich klientami, w jakim wieku i jakiej płci są klienci. – Obowiązek spisu mają wszystkie osoby fizyczne, mniejszości narodowe i etniczne – wyjaśnia Markowski.

Samospis można zrobić przez profil zaufany logując się na stronie spis.gov.pl. W województwie lubelskim jest przeszkolonych już 874 rachmistrzów, którzy pomogą przy tym zadaniu, w tym 138 w Lublinie. Na początku kwietnia zostaną podpisane z nimi ostatnie umowy.

Będą oni mogli przeprowadzić spis telefonicznie lub osobiście. Dzwoniąc na wywiad podają zawsze swoje dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko i urząd statystyczny, który reprezentują. Aby mieć pewność, że rozmawia się z rzeczywistym rachmistrzem można zadzwonić na infolinię spisową pod numerem telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzić to w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.

Administratorem zebranych danych jest prezes GUS. Dane jednostkowe są anonimizowane. Wszystkie osoby zaangażowane w prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statycznej. Za jej złamanie grozi wysoka kara. Wszystkie dane osobowe są prawnie chronione i służą wyłącznie do analiz i opracowań.

Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments