Miasto Lublin w 2022 roku kontynuuje usługę nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Ze wsparcia można skorzystać w 14 punktach funkcjonujących na terenie miasta, zarówno osobiście, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie czy mediacja przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w danej sprawie, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, nieodpłatną mediację, jak i sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Mieszkańcy mogą także skorzystać z nieodpłatnej mediacji, która obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających. Wyznaczono 3 dyżury z nieodpłatnej mediacji, które odbywają się w poniedziałki i wtorki.

Wizytę w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić wcześniej za pośrednictwem strony internetowej np.ms.gov.pl lub telefonicznie w godzinach od 7:30 do 15:30, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10.

Punkty działają przez 5 dni w tygodniu. W 7 z nich pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez lubelskie samorządy prawnicze. W tych punktach poradę można uzyskać wyłącznie osobiście. Pozostałe punkty prowadzone są przez organizacje pozarządowe, a porady udzielane są zarówno osobiście, jak i zdalnie (na porady zdalne należy umawiać się telefonicznie).

W 2022 r. punkty te prowadzą Stowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza oraz lubelskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”. Ponadto osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się osobiście mają możliwość umówienia wizyty w miejscu swojego zamieszkania, a osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

W 2021 roku udzielono łącznie blisko 5 600 porad. Najczęściej dotyczyły one prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego.

Lista wybranych punktów

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (Al. Racławickie 5, parter, s. 27) – Poniedziałek – Piątek, godz. 10.00-14.00

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (ul. Podwale 11, I piętro, s. 148) – Poniedziałek – Piątek, godz. 16.00-20.00

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie (ul. Lipowa 25, parter, s. 8) – Poniedziałek – Piątek, godz. 16.00-20.00, jak i Lipiec oraz Sierpień godz. 8.00-12.0

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie (ul. Maszynowa 2, parter) – Poniedziałek – Piątek, godz. 10.00-14.00

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie (ul. Józefa Śliwińskiego 5, I piętro, s. 119) – Poniedziałek – Piątek, godz. 15.30-19.30

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie (ul. Kunickiego 116, I piętro, s. 28) – Poniedziałek – Piątek, godz. 16.00-20.00

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie (ul. Sławinkowska 50, parter, s. 70) – Poniedziałek – Piątek, godz. 16.00-20.00

Budynek Urzędu Miasta Lublin (ul. Filaretów 44, II piętro, s. 319) – Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-12.00

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments