Lubelscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej kontrolowali pojazdy i kierowców świadczących usługi przewozowe „na Aplikację”. Podczas minionych nocy sprawdzali posiadanie stosowanych licencji na przewóz osób, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny i wyposażenie samochodów. Podczas działań skontrolowali blisko 150 pojazdów, ujawniając ponad 60 wykroczeń.

– Działania ukierunkowane na kontrolę kierujących wykonujących odpłatny przewóz osób „na Aplikację” przeprowadziliśmy w czwartek i piątek w godzinach wieczorowo-nocnych na ulicach Lublina oraz Świdnika. Głównym założeniem było ujawnianie nieprawidłowości w okazjonalnym przewozie osób, a także eliminowanie kierowców, będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających – informuje komisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

Policjantów drogówki wspierali w działaniach z inspektorzy transportu drogowego oraz funkcjonariusze straży granicznej.

Podczas akcji sprawdzano uprawnienia do kierowania, licencje, stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, oraz sposób, w jaki przewożeni byli pasażerowie.

– W policyjnych bazach danych weryfikowaliśmy każdego kontrolowanego kierującego. Dzięki temu można było zidentyfikować np. osoby poszukiwane, nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju lub takie, które mają zakaz prowadzenia pojazdów czy brak uprawnień do kierowania – podkreśla komisarz Kamola.

Podczas dwóch nocy funkcjonariusze przeprowadzili kontrole blisko 150 pojazdów „na aplikację”. Ujawnili ponad 60 wykroczeń. Wśród najczęstszych naruszeń w transporcie drogowym odnotowano: wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, nieokazanie licencji w trakcie kontroli, brak badań technicznych pojazdu, brak wymaganego wyposażenia pojazdu “TAXI”, przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób przewozu osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji, czy niewłaściwe oznaczenie pojazdów na podstawie prawa lokalnego.

– Łącznie podczas naszej akcji ujawniliśmy 10 przypadków wykonywania transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji – przekazuje kom. Kamola. – W jednym przypadku ujawniony został kierujący, który prowadził pojazd bez uprawnień. Zatrzymaliśmy jedną osobę (obcokrajowca) za posługiwanie się podrobionym dokumentem. Kolejny obcokrajowiec wpadł, ponieważ wykonywał pracę bez stosownego zezwolenia.

Zatrzymano także 14 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów, brak badań technicznych oraz nieprawidłowo wyznaczony kolejny termin badania technicznego. Z kolei dwa skontrolowane pojazdy nie posiadały aktualnej polisy OC.

Fot. Policja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments