Lublin podsumował tegoroczny sezon turystyczny. Zebrane dane wskazują na stopniowy powrót ruchu turystycznego do stanu sprzed ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

– Za nami okres wakacyjny, który był sprawdzianem trendów w ruchu turystycznym po trudnym, pandemicznym 2020 roku. Potwierdziły się optymistyczne prognozy i pomimo utrudnień spowodowanych epidemią wielu turystów i odwiedzających, jako cel swoich podróży wybrało właśnie Lublin. Nasze miasto wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród młodych ludzi. Nie chodzi już tylko o jego akademicki, ale również turystyczny potencjał – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Od początku czerwca do końca września Lublin odwiedziło blisko 250 tys. turystów i odwiedzających, z czego ponad 31 tys. stanowili obcokrajowcy, natomiast Lubelski Obszar Metropolitalny odwiedziło niemal 340 tys. osób, w tym ponad 41 tys. obcokrajowców. Liczba podróżnych w kolejnych miesiącach systematycznie rosła – z nieco ponad 44 tys. w czerwcu do prawie 74,5 tys. osób we wrześniu, by w drugiej połowie sezonu turystycznego osiągnąć wartość sprzed pandemii.

Sezon wakacyjny w 2021 roku upłynął przede wszystkim pod znakiem turystyki krajowej. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej turystów przyjechało do Lublina z obszaru województwa lubelskiego (63%) oraz mazowieckiego (17%), zaś miejsca, które najchętniej odwiedzano to plac Litewski, Stare Miasto, Zamek Lubelski czy Centrum Spotkania Kultur.

W bieżącym roku odnotowano również nasilenie ruchu zagranicznych turystów i odwiedzających, zarówno w porównaniu z 2020, jak i 2019 rokiem. Największy wzrost dotyczy podróżnych z Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo do stanu sprzed pandemii powróciła liczba turystów pochodzących m.in. z Izraela, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Francji, Austrii i Węgier. Jak wynika ze zgromadzonych danych, do Lublina najczęściej przyjeżdżali mieszkańcy Izraela, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA, zaś miejsca które najchętniej zwiedzali to Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście oraz Ogród Saski.

Jak wynika z analizy, największe zmiany dotyczą struktury wiekowej. W ubiegłych latach, w analogicznym okresie roku, największy odsetek odwiedzających Lublin notowany był w grupach wiekowych 36-45 i 46-55 lat. W tym roku można zauważyć wzrost podróżnych w wieku od 21 do 34 lat, spośród których najliczniejszą grupę stanowią osoby między 21 a 25 rokiem życia (20% wszystkich turystów).

Zmianie uległy również preferencje co do długości pobytu podróżnych. Zdecydowanie częściej odwiedzający wybierali Lublin na jednodniową podróż (38%), a także pobyt od 3 do 5 dni (30%). Spadło zaś zainteresowanie pobytami 2-dniowymi i powyżej 6 dni.

Dane do analizy ruchu turystycznego w mieście zbierane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych turystów i odwiedzających. Metoda ta daje możliwość przedstawienia całościowego i dokładnego obrazu ruchu turystycznego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments