Remonty ulic, nowa ścieżka rowerowa czy budowa miejsc parkingowych  w Lublinie –to zadania drogowe, dla których już wszczęto procedurę przetargową. Po wyborze wykonawców nastąpi remont lub budowa nowej infrastruktury w mieście. W 2023 roku na inwestycje drogowe zaplanowano blisko 127 mln zł, a na remonty ulic i chodników ponad 5 mln zł.

– Mimo trudnej sytuacji budżetowej miasta oraz na rynku budowlanym, chcemy skupić się na nowych drogach i modernizacji ulic na osiedlach. Podobnie jak w roku ubiegłym, poprawimy stan jezdni i chodników, odpowiadając tym samym zarówno na oczekiwania kierowców, jak i pieszych. Wraz z początkiem roku, sukcesywnie przystępujemy do wyboru wykonawców zadań drogowych zaplanowanych na najbliższe miesiące. Część z nich to realizacja pomysłów mieszkańców zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Trwające postępowania

Miasto przygotowuje się do nowej inwestycji drogowej w dzielnicy Dziesiąta. Trwa postępowanie na budowę brakującego odcinka ul. Zamenhofa, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sierpińskiego do skrzyżowania z ul. Staffa. Powstanie tam asfaltowa droga o szerokości 6 metrów, z chodnikami dla pieszych po obu stronach, a także zjazdy na posesje, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa. Cała ulica Zamenhofa ma długość 1350 metrów i w większości jest już urządzona. Posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz obustronne, dwumetrowej szerokości chodniki.

Dodatkowo, nową jezdnię wraz z chodnikami zyskają mieszkańcy Sławina. Miasto szuka wykonawcy prac na odcinku ulicy Skalistej (od ul. Zbożowej do ul. Gojawiczyńskiej). Na pozostałej długości ulica jest już wyremontowana. Odnowę przejdzie również kolejny fragment ul. Wiejskiej (od ul. Malczewskiego do Walecznych). Z kolei ulepszenie nawierzchni betonem asfaltowym zaplanowano na ul. Jacyny-Onyszkiewicza  (od ul. Raszyńskiej do Tarninowej oraz ul. Lazurowej). W tym miejscu poprawiona zostanie nawierzchnia na fragmencie od wybudowanej ulicy do skrzyżowania ulic Krwawicza i Klepackiego. Zaplanowane roboty drogowe na ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza i północnym fragmencie ul. Lazurowej pozwolą na poprawę stanu i przejezdności tych dróg do czasu budowy ich docelowego kształtu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiono do realizacji projektu D-53 Rewitalizacja dzielnicy Tatary – nowe parkingi i chodniki. Z końcem stycznia Miasto ogłosiło przetarg na realizację drugiego etapu parkingu przy ul. Gospodarczej, w rejonie dworca PKP Lublin Północ. Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia oraz następny etap robót drogowych, umożliwiający zapewnienie mieszkańcom dzielnicy kolejnych miejsc parkingowych. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą mieli do dyspozycji około 70 ogólnodostępnych miejsc do parkowania aut. W ubiegłym roku zrealizowano pierwszą część projektu, w ramach której powstało już pierwszych 13. Otwarcie ofert zaplanowano na 22 lutego. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację zadania od dnia podpisania umowy. Nowe miejsca postojowe powstaną również przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy Szkole Podstawowej nr 32. Postępowanie jest na etapie otwarcia ofert, a termin wykonania zamówienia dla tego zadania to 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Ukazał się również przetarg na realizację kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowewzdłuż ul. Abramowickiej. Dotyczy on odcinka o długości około 270 m, od zakresu ukończonego w roku ubiegłym, czyli ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej (w stronę miasta). Czas na wykonanie prac to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Nowy odcinek drogi dla jednośladów powstanie ze środków Budżetu Obywatelskiego, jako realizacja projektu D-2 Abramowicką bezpiecznie rowerem – etap III.

Inwestycje w trakcje realizacji

Miasto kontynuuje również zadania rozpoczęte w minionym roku. Nowe drogi powstają w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. Tam trwa budowa ulic Bliskiej oraz Skowronkowej. Na ul. Skowronkowej zakończono roboty ziemne pod zbiornik retencyjny. Kontynuowane są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej w ciągu głównym ul. Skowronkowej.

Z kolei na ul. Bliskiej trwa budowa infrastruktury podziemnej, w tym m.in. kanalizacji deszczowej i sieci gazowej. Ruszyły prace branży drogowej – ustawiono krawężniki i wykonano fragment konstrukcji jezdni. Prace na obu ulicach, o łącznej wartości ponad 42,5 mln zł, zakończą się w styczniu 2024 r. We współpracy z mieszkańcami budowana jest ul. Siewierzan. W trakcie jest również budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej. W przypadku ul. Raszyńskiej uzyskano już pozytywne zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Roboty branży sanitarnej, w tym budowa kanalizacji deszczowej, są wytyczone i będą rozpoczęte od istniejącego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Laskowej. Prace ruszą jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą.

Planowane inwestycje

W 2023 roku kontynuowane będą także inwestycje już rozpoczęte i te współfinansowane lub planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych, takie jak:

  • zakończenie budowy Dworca Metropolitalnego z nowym układem drogowym,

  • budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80 i ul. Węglarza,

  • przebudowa ul. Wallenroda i ul. Popiełuszki,

  • przebudowa skrzyżowania ul. Doświadczalnej z al. Witosa i Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Jagiellończyka,

  • rozpoczęcie przebudowy kładki nad ul. Filaretów,

  • budowa ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej,

  • budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Wołodyjowskiego,

  • budowa fragmentu ul. Woronieckiego.

Wykup gruntów

Tegoroczne plany Miasta obejmują także wykup gruntów pod rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę chodników w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Hetmańskiej. Miasto rozpocznie przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji: budowy przedłużenia ul. Zelwerowicza (od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej), ul. Lipniak (na odcinku od ul. Judyma do granicy Miasta) oraz przebudowy ul. Rowerowej.

Będzie dofinansowanie

W ostatnich dniach miastu przyznano rządowe wsparcia dla prac drogowych przy ul. Węglarza i Wallenroda. Te dwie inwestycje są w pełni przygotowane do realizacji. Gotowe są dokumentacje projektowe i decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Pozytywna decyzja o rządowym dofinansowaniu umożliwi teraz rozpoczęcie poszukiwań wyboru wykonawcy rozbudowy układu drogowego. Wysokość dofinansowania na oba zadania to 30 mln zł (na poziomie 50% całości zadania).

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments