W ramach ubiegłorocznej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina powstało kolejnych kilkadziesiąt instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – zbiorniki retencyjne podziemne i  nadziemne, studnie chłonne oraz inne urządzenia umożliwiające zatrzymywanie i wykorzystywanie deszczówki.

Miasto w 2022 roku dofinansowało kolejne projekty mieszkańców, przyznając dotacje na łączną kwotę 80 tys. zł.

– Poza promowaniem picia wody z kranu, której jakość w Lublinie jest oceniana jako jedna z najlepszych w kraju, zachęcamy także do oszczędzania wody i wykorzystania wód deszczowych do celów gospodarczych. Realizowany od 2020 roku program „Złap deszczówkę” spotyka się co roku z dużym zainteresowaniem. W ramach ubiegłorocznej edycji powstały w Lublinie kolejne 33 zbiorniki naziemne, 9 podziemnych, 4 studnie chłonne, zrealizowano także modernizację oczka wodnego oraz wykonano punkt poboru wody wraz z siecią nawadniającą. Takie projekty dla gospodarstw domowych są bardzo ważne w kontekście obserwowanych zmian klimatycznych, dlatego w tym roku kontynuujemy realizację programu – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

W minionym roku Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej zawarł 30 umów dotacyjnych oraz rozliczył projekty 23 gospodarstw domowych na łączną kwotę ponad 80 tys. zł. W tym roku wysokość dotychczasowego dofinansowania nie ulegnie zmianie. Mieszkańcy Lublina nadal mogą liczyć na wsparcie do 5 tys. zł na jedną nieruchomość tj. 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wnioski o dofinansowanie do miejskiego programu budowy systemów małej retencji mogą składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina.

Nabór do kolejnej edycji programu planowany jest w pierwszym kwartale tego roku. Informacja o startującym naborze wniosków ukaże się na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin w zakładce „Ogłoszenia – Konkursy”. Szczegółowe informacje dotyczące Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielenia dotacji można otrzymać w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej, tel. 81 466 31 50 lub 81 466 31 12.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments