Zapadły decyzje dotyczące nauki na lubelskich uczelniach w semestrze letnim. Większość studentów nie wróci w mury uczelni. Wyjątkiem jest Uniwersytet Medyczny, na którym do tego czasu zaszczepieni będą już prawie wszyscy studenci.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

– W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych, na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia realizowane będzie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się realizację w trybie tradycyjnym niektórych zajęć praktycznych, w szczególności: laboratoriów, seminariów, praktyk zawodowych, zajęć terenowych, a także prac naukowych lub badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych lub zaliczeniowych – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Na UMCS dopuszcza się też organizację zajęć w formie hybrydowej.

Uniwersytet Przyrodniczy

–  Nauka w formie tradycyjnej na wszystkich kierunkach studiów odbywała się przez 2 tygodnie października 2020 r. w podwyższonym reżimie sanitarnym. Powrót do realizacji zajęć w formie stacjonarnej będzie uzależniony od wielu czynników niezależnych od uczelni. Jeżeli będzie taka potrzeba to wprowadzimy nowe rozwiązania organizacyjne, aby takie kształcenie prowadzić – tłumaczy Anna Woźniak, dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Politechnika Lubelska

– Prawdopodobnie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy, również dyplomowe i zaliczenia kończące zajęcia, przeprowadzone będą w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jednak w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana i rektora, w szczególności jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, wymagające użycia specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, mogą zostać przeprowadzone w obiektach uczelni – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej. – Natomiast, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, jesteśmy przygotowani, aby prowadzić kształcenie w formie hybrydowej.  Wykłady w trybie zdalnym, pozostałe zajęcia w jednym z trzech trybów: zdalnym, zdalnym mieszanym lub stacjonarnym mieszanym (w zależności od kierunku) – dodaje.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

W semestrze letnim większość zajęć na KUL będzie odbywać się w formie zdalnej, na platformie Microsoft Office 365, według harmonogramu zajęć, z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe.

– Wyjątkiem będą zajęcia praktyczne, w szczególności wymagające korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, laboratoryjne i kliniczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także seminaria i pracownie dyplomowe na ostatnim roku studiów będą mogły odbywać się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego – informuje Katarzyna Bojko z Działu Komunikacji KUL.

Wykazy zajęć zostaną przygotowane i opublikowane na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Uniwersytet Medyczny

– Od listopada 2020 roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie przywracał zajęcia w formie kontaktowej. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów praktycznych – klinicznych. Zmiana w prowadzeniu zajęć w semestrze letnim będzie uzależniona od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID 19. Proszę nie zapominać jednak, że do tego czasu, zdecydowana większość studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie skorzysta z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID 19 – dr n. med. Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments