W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Z inicjatywą bezpłatnej i ogólnie dostępnej pomocy wychodzi NFZ.

Ukraińcom, który przybyli do Polski w związku w związku trwającą tam wojną powinna być zapewniona pomoc medyczna, w sytuacji, gdy jej potrzebują. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa.

– Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 27 lutego Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w języku ukraińskim – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Pacjent z Ukrainy

Placówki medycznie nie powinny odmawiać pomocy ani odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy. Nie powinny również domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i wystawiać za nie faktur. Powinny natomiast ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu w języku ukraińskim

Od 27 lutego Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w języku ukraińskim. Jest jeden bezpłatny numer dla całej Polski: 800 137 200. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, a także w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 (następnego dnia).

Z TPK można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, a także gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Osoba dzwoniąca na TPK otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarza w formie telekonsultacji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments