7 marca miejskie szkoły podstawowe rozpoczną przyjmowanie zgłoszeń dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023. Rodzice mają możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście, przynosząc do wybranej szkoły dokumenty w wersji papierowej. Mają na to czas do 18 marca.

– Za kilka dni rozpoczynamy rekrutację nowego rocznika pierwszoklasistów do lubelskich szkół podstawowych. Czeka na nich blisko 3 tys. miejsc w 36 samodzielnych szkołach podstawowych oraz w 7 szkołach podstawowych funkcjonujących w zespołach. Z myślą o dzieciach z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowaliśmy oddziały integracyjne w pięciu szkołach – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci mieszkających w obwodzie danej szkoły. Aby kandydat mógł rozpocząć naukę jako pierwszoklasista w szkole, w obwodzie której mieszka, jego opiekunowie muszą złożyć wniosek w terminie od 7 marca do 18 marca.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można zapisać do ogólnodostępnej klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia w terminie 7-18 marca lub rekrutować do klasy w szkole pozaobwodowej albo klasy integracyjnej na miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie 28 marca – 4 kwietnia.

Te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami do oddziałów ogólnodostępnych, będą prowadziły postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), a także kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek online lub odręcznie i dołączając wymagane załączniki złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły. Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców. Należy tam wybrać punkt Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments