W środę (12 sierpnia) o godz. 8 zostały ogłoszone wyniki elektronicznej rejestracji kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Miasto Lublin przygotowało łącznie 5702 miejsca, na które zakwalifikowało się 4807 kandydatów ze szkół w Lublinie i innych placówek z województwa.

Do liceów ogólnokształcących zakwalifikowało się 2855 kandydatów (w ubiegłym roku 2793), techników – 1634 (1662) oraz szkół branżowych I stopnia – 318 (210). W poprzednim roku do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się łącznie 4665 uczniów.

Publiczne szkoły ponadpodstawowe w Lublinie dysponują jeszcze 1393 wolnymi miejscami, w tym w szkołach prowadzonych przez miasto jest ich jeszcze 895. Wolne miejsca są we wszystkich typach szkół: liceach ogólnokształcących (479), technikach (318), szkołach branżowych I stopnia (98).

Liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia w wybranych oddziałach:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, klasa międzynarodowa – 164,4 pkt,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, mat-geo-ang – 159,1 pkt,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, biol-chem – 171.25 pkt,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie, ang-hiszp-pol – 142,45 pkt,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, biol-chem – 148,5 pkt,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja (Lublin), geo-ang – 100,55 pkt,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie, mat-geo-ang – 156,45 pkt,
 • XV Liceum Ogólnokształcące (ZS-1 Lublin), biol-wos-ang – 130,35 pkt,
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, biol-chem – 115,85 pkt
 • XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. “Zapora”, mat-fiz – 113,3 pkt
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, mat-geo-ang  – 142,45 pkt
 • Technikum Elektroniczne w Lublinie (ZSEl), technik teleinformatyk – 150,45 pkt,
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie (ZS-1), technik informatyk – 131,05 pkt,
 • Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn, Lublin), technik programista – 109,4 pkt.

Zgodnie z kalendarzem rekrutacji ustalonym przez MEN, absolwenci szkół podstawowych od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 14:00 potwierdzają wolę podjęcia nauki w danym oddziale, dostarczając oryginał świadectwa i oryginał wyników sprawdzianu OKE (w technikum oraz szkole branżowej I stopnia również zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawodu, wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy). Liczba kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie opublikowana 19 sierpnia o godz. 8.00.

Wykaz liczby wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach dostępny jest na stronie rekrutacji, jednak ze względu na procedurę odwoławczą, niezbędny jest kontakt osoby zainteresowanej z sekretariatem wybranej szkoły.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments