Lubelscy naukowcy osiągnęli kolejny sukces. W ramach 19. edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 9 ośmiu naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie łącznie otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 9 mln zł.

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o dofinansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.

Tegoroczna edycja konkursu OPUS cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, w wyniku którego do NCN wpłynęły aż 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom.

Wśród laureatów znaleźli się:

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS z Instytutu Fizyki – projekt pt.: „Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonen” na kwotę 1 539 360,00 zł;

prof. dr hab. Krzysztof Murawski z Instytutu Fizyki – projekt pt.: „Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery Słońca i powstawanie wiatru słonecznego” na kwotę 770 400,00 zł;

dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS z Instytutu Nauk Biologicznych – projekt pt.: „Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila. Modulacjia reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym” na kwotę 837 960,00 zł;

dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS z Instytutu Nauk Biologicznych – projekt pt.: „Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans” na kwotę dofinansowania dla UMCS 1 057 980,00 zł;

prof. dr hab. Adam Choma z Instytutu Nauk Biologicznych – projekt pt.: „Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin” na kwotę dofinansowania dla UMCS 267 840,00 zł;

dr hab. Jakub Nowak z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach – projekt pt.: „Tworzenie prywatności. Praktyki medialne a cyfrowe obywatelstwo” na kwotę 163 681,00 zł;

dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku – projekt pt.: „Wpływ ługowania naturalnych minerałów fosforu ze skał osadowych na potencjał troficzny wód powierzchniowych wybranych obszarów międzyrzecza Wisły i Bugu” na kwotę dofinansowania dla UMCS 810 720,00 zł;

dr hab. Agata Starosta z Centrum Ecotech-Complex – projekt pt.: „Rola alternatywnych EF-G w regulacji translacji podczas biosyntezy antybiotyków u Myxococcus xanthus” na kwotę 3 513 000,00 zł.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments