Od 1968 roku wnętrze Biblioteki Głównej UMCS nie było remontowane. Już niebawem to się zmieni. Prace będą kosztować 39 mln zł.

Biblioteka Główna UMCS stanowi nieodłączny element krajobrazu miasteczka akademickiego. Ten ikoniczny gmach, zaprojektowany przez lubelskiego architekta Tadeusza Witkowskiego, prezentuje ogromną wartość architektoniczną i jest przykładem powojennego modernizmu w Lublinie. Jest to największa tego typu jednostka w województwie lubelskim posiadająca księgozbiór liczący ponad 1,8 mln woluminów, z czego 280 tys. stanowią zbiory specjalne.

Na przełomie 2017 i 2018 roku zewnętrzna część obiektu przeszła gruntowną modernizację. Wykonano wówczas termomodernizację budynków tzw. nowej i starej części biblioteki wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej oraz instalacją centralnego ogrzewania. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 4 mln zł.

Wewnątrz budynku nie było prowadzonych większych prac remontowych od momentu powstania obiektu, tj. od 1968 roku. Dzięki środkom własnym oraz wsparciu ministerialnemu, w niedalekiej przyszłości również wnętrza obiektu doczekają się gruntownej modernizacji zaplanowanej w dwóch obszarach.

– W ramach pierwszego obszaru unowocześnimy i dostosujemy infrastrukturę biblioteczną do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej, a także zapewnimy optymalne warunki lokalowo-techniczne, m.in. dzięki odpowiedniej aranżacji przestrzeni i wyposażeniu budynku. Poprzez tego rodzaju działania zwiększy się poziom atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, a sam obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i standardów p.poż. – wylicza Aneta Adamska, rzecznik UMCS. – W ramach prac powstanie dodatkowa powierzchnia dająca możliwość pozyskiwania i udostępniania większej liczby woluminów. Przewidujemy także nową aranżację wydzielonych przestrzeni na spotkania autorskie czy do pracy indywidualnej lub grupowej (tzw. strefy coworkingowe).

Uatrakcyjnienie form dostępności do zbiorów bibliotecznych, takich jak czytelnia z wolnym dostępem czy też infrastruktura uniezależniająca możliwość oddania i pozyskania książek od godzin pracy biblioteki (instalacja książkomatu umożliwiającego czytelnikom wypożyczenie i zwrot książek o każdej porze) przyczyni się to do wzrostu zainteresowania czytelnictwem.

W ramach drugiego obszaru zostanie poszerzony i udoskonalony proces cyfryzacji i digitalizacji zasobów bibliotecznych prowadzony w ramach działalności Biblioteki Głównej UMCS.

– Poszerzymy również dostęp otwarty do zasobów bibliotecznych, które znajdują się w procesie digitalizacji lub zostaną poddane cyfryzacji. Zwiększymy liczbę publikacji dostępnych w formie cyfrowej. W ramach planowanych prac wykonamy całkowicie nową infrastrukturę teleinformatyczną – zapowiada rzecznik.

W lutym uczelnia uzyskała pozwolenie na budowę, a aktualnie trwają prace końcowe przy wykonywaniu wielobranżowych projektów wykonawczych. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. Kosztorys planowanych prac remontowych i modernizacyjnych szacowany jest na 39 mln zł. Uczelnia posiada środki własne na sfinansowanie powyższego zadania w wysokości 15 mln zł oraz środki pochodzące z subwencji inwestycyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 6,5 mln zł.

– W ramach dofinansowania inwestycji związanych z kształceniem, złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie na kwotę 10 mln zł na rok 2024. Wraz z aktualną informacją o uzyskaniu dodatkowych 7,5 mln zł w formie skarbowych papierów wartościowych, łączna suma ww. środków pozwoli na domknięcie budżetu tej inwestycji – podkreśla Aneta Adamska.

Planowany termin zakończenia modernizacji to rok 2025. Co istotne, mimo prowadzonych prac dot. przebudowy obiektu, Biblioteka Główna UMCS będzie funkcjonowała dalej, choć w ograniczonym zakresie.

Źródło: UMCS

Fot. Materiały UMCS

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments