Do jesieni potrwa budowa Dworca Metropolitalnego. Ostateczny termin zakończenia prac przy nowym obiekcie oraz przebudowie ulic w jego rejonie ustalono na drugą połowę października. Zmiana terminu wynika z konieczności wykonania kolejnych robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych do ukończenia inwestycji, co podkreśla wykonawca w złożonym przez siebie wniosku. Miasto zawarło z firmą Budimex aneks zmieniający dotychczasową datę końcową prac budowlanych, z 15 maja na 20 października.

– W związku ze złożeniem przez firmę Budimex, generalnego wykonawcę inwestycji, kolejnego wniosku o zmianę terminu jej zakończenia, po przeprowadzonej analizie, podpisaliśmy aneks wydłużający o następne miesiące realizację prac. Umożliwiła to zgoda uzyskana od Urzędu Marszałkowskiego na zmianę terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji dla całego projektu unijnego – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Wpływ na wydłużenie terminu mają kolejne nieplanowane roboty dodatkowe oraz zamienne. Przede wszystkim dotyczą one wykonania tzw. ściany zielonej. Zaprojektowane rozwiązania nie są dostępne na rynku w konfiguracji przewidzianej przez projektanta. Tym samym wykonawca musi zaproponować zamiennik zbliżony technologią do tej z projektu oraz opracować dokumentację warsztatową. Aktualnie trwają procedury w tym zakresie. Dodatkowo, po audycie przeciwpożarowym stwierdzono konieczność zamontowania dodatkowych opraw awaryjnych oraz wykonania zasilania i sterowania rozdzielnicą oddymiania, klapami pożarowymi i oddymiającymi. Niezbędna jest także realizacja zasilania kabli grzejnych koryt odwadniających wiaty peronowe.

W ramach nowego systemu identyfikacji wizualnej obiektu planowany jest montaż podświetlanego napisu Dworzec Lublin (pod dachem budynku od strony ul. Lubelskiego Lipca ’80), co nie było przewidziane w zakresie pierwotnej dokumentacji. Aktualnie otrzymano ofertę od biura projektowego na opracowanie dokumentacji, co po przeprowadzeniu negocjacji pozwoli na zlecenie prac w tym zakresie. Dodatkowym zadaniem jest również budowa zasilania szyldów identyfikacji pasażerskiej.

Wszystkie te zadania wynikły w trakcie realizacji i nie były ujęte na poziomie pierwotnej dokumentacji projektowej. Istotny wpływ na termin realizacji inwestycji miał także czas oczekiwania na uzgodnienie dokumentacji i podpisania aneksu do umowy związanej z fotowoltaiką.

Zgodnie z obowiązującym aneksem z 27 lutego i protokołem konieczności będącym jego załącznikiem, termin zakończenia realizacji inwestycji uzgodniono na 15 maja, warunkując to obowiązującą umową na dofinansowanie projektu unijnego, z którego realizowane jest zadanie. W ostatnim czasie miasto podpisało aneks z województwem lubelskim (Instytucją Zarządzającą), na zakończenie inwestycji w zakresie rzeczowym do 31 października oraz finansowym do 31 grudnia br. W związku ze złożonym przez wykonawcę wnioskiem o zmianę terminu, z uwagi na potrzebę wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do zakończenia inwestycji, Miasto Lublin zawarło ostateczny aneks terminowy z datą zakończenia inwestycji do 20 października br.

Dworzec Metropolitalny ma już swoją nazwę

Dworzec Lublin, taką oficjalną nazwę otrzymał nowoczesny obiekt – przyszłe centrum komunikacyjne regionu.

– Budujemy w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny Lublina z transportem regionalnym i dalekobieżnym. Ta kluczowa inwestycja nie tylko z punktu widzenia miasta, ale także całego regionu. Dlatego przy wyborze nazwy dla tego obiektu zależało nam by miała ona charakter uniwersalny, czyli była łatwo identyfikowalna z nowym miejscem, prosta i jednoznaczna. Dworzec Lublin ma być nazwą rozpoznawalną zarówno wśród mieszkańców naszego miasta, jak i osób przyjezdnych oraz turystów – podkreśla wiceprezydent Artur Szymczyk.

Nowy Dworzec będzie administrowany przez Zarząd Transportu Miejskiego, który jako organizator komunikacji miejskiej na terenie miasta posiada kompetencje do realizacji zadań związanych z transportem publicznym. ZTM odpowiedzialny będzie za kompleksowe zarządzanie dworcem, w tym bieżące utrzymanie wybudowanej infrastruktury dworcowej i transportowej, zawieranie umów z przewoźnikami czy organizację dystrybucji i sprzedaży biletów.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego blisko 194 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Do tej pory wartość wykonanych robót dla całego projektu wynosi ponad 224 mln zł, zaś zaawansowanie prac przy budowie budynku Dworca wynosi obecnie około 150 mln zł.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments