Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się w poniedziałek (15 maja). Wolne miejsca czekają na przedszkolaków łącznie w blisko 60 placówkach.

– Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte w I turze rekrutacji do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, mają teraz okazję wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej. Przypominam, że to postępowanie będzie trwało do 19 maja, a wnioski o przyjęcie można składać w wielu placówkach, w tym dysponujących miejscami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Na złożenie wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice mają czas od 15 maja (od godz. 8.00) do 19 maja (do godz. 15.00). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowana będzie 12 czerwca o godz. 12.00. Następnym etapem będzie potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 12 czerwca (od godz. 12.00) do 16 czerwca (do godz. 15.00).

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców i prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Lublina. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, czy zdrowotną. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez miasto. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Są to:

  • pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
  • oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
  • jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
  • rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
  • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
  • rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne do lubelskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Natomiast osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek online lub odręcznie po wydrukowaniu, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału.

Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców. Należy tam wybrać punkt Nabór do przedszkoli. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Rodzice, których dziecko uczęszcza do innego przedszkola, bądź zostało przyjęte w I turze rekrutacji do innego przedszkola, a chcieliby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, muszą zrezygnować z dotychczasowego miejsca wychowania przedszkolnego.

Lista placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajduje się na stronie lublin.eu.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments