Firma AstraZeneca właśnie opublikowała pozytywne wstępne wyniki badań klinicznych nad szczepionką AZD1222, prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Brazylii. Wyniki analizy okresowej potwierdzają skuteczność szczepionki AZD1222 w zapobieganiu infekcji spowodowanych koronawirusem.

U pacjentów przyjmujących szczepionkę nie odnotowano hospitalizacji z powodu COVID-19 ani ciężkiego przebiegu tej choroby. Szczepionkę podawano badanym w dwóch schematach dawkowania, z których jeden potwierdził jej skuteczność u 90% badanych. Schemat ten obejmował podanie połowy dawki przy pierwszym podaniu, a następnie, po miesiącu, podanie pełnej dawki.

Drugi z badanych schematów dawkowania, obejmujący podanie AZD1222 w dwóch pełnych dawkach, z odstępem przynajmniej jednomiesięcznym, wykazał skuteczność na poziomie 62%. Nie odnotowano żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem – AZD1222, szczepionka była dobrze tolerowana, niezależnie od schematu dawkowania. Analiza okresowa wyników została zgłoszona do publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Szczepionka będzie mogła być przechowywana, transportowana i dystrybuowana w temperaturze 2-8°C, przez co najmniej 6 miesięcy, umożliwiając łatwe jej wykorzystanie w obecnych warunkach systemów ochrony zdrowia. Tymczasem, perspektywa nisko-dawkowego schematu dawkowania oznacza, że na podstawie istniejącej umowy z Komisją Europejską dotyczącej dostawy 400 milionów dawek AZD1222 w Europie, możliwości dostaw mogłyby się powiększyć, umożliwiając większej liczbie osób w Europie i na świecie szybkie zaszczepienie się.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments