Na terenie Lasów Państwowych można zbierać każdą ilość płodów runa leśnego takich jak jagody, grzyby, jeżyny, poziomki i inne owoce. Jest tylko warunek – możemy to robić tylko na potrzeby własne i jedynie w przeznaczonych do tego miejscach.

W świetle prawa zbieranie owoców na własny użytek nie może odbywać się w rezerwatach przyrody, strefach ochrony ptaków, jak i obszarach objętych stałym zakazem wstępu do lasu, czyli: uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją, bądź okresowym zakazem wstępu do lasu z uwagi na zagrożenie pożarowe bądź zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.

– Inaczej wygląda kwestia zbierania darów lasu do celów przemysłowych, a więc w celu ich hurtowego skupu bądź przerobu na większą skalę. Art. 27 ust. 2 ustawy o lasach przewiduje, że w takich przypadkach wymagane jest zawarcie umowy z nadleśnictwem, na terenie którego odbywa się zbiór – mówi Paweł Kurzyna z zespołu ds. komunikacji społecznej z Lasów Państwowych w Lublinie.

Zainteresowani mogą więc zbierać owoce leśne na własny użytek bez żadnych limitów, w miejscach do tego wyznaczonych i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zgodnie z artykułem 153 Kodeksu Wykroczeń za zbieranie grzybów lub owoców leśnych w miejscach, w których jest to zabronione albo sposobem niedozwolonym, np. z wykorzystaniem maszynek do zbierania nazywanych potocznie „zbieraczkami”, można otrzymać karę grzywny do 250 złotych albo karę nagany.

– Dodatkowo jeśli ktoś zdecyduje się na nielegalny wjazd do lasu pojazdem silnikowym, może otrzymać mandat karny w wysokości do 500 zł – przestrzega Paweł Kurzyna.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments