Do końca października mieszkańcy mają czas na złożenie wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. To wsparcie w zakresie ponoszonych wydatków na ogrzewanie nieruchomości przysługuje osobom spełniającym określone kryteria dochodowe. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania.

Aktualnie wpłynęło już 24 980 wniosków, rozpatrzono już 23 380 z nich na kwotę ponad 12 mln zł.

W Lublinie wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która zrobi to jako pierwsza. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 zł.

W przypadku gospodarstw stosujących jako źródło ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, kwota dodatku jest zwiększona i wynosi rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 500 zł,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 750 zł,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 1 062,50 zł,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 437,50 zł.

Ustawa przyznająca dodatek osłonowy weszła w życie na początku stycznia tego roku. Zgodnie z jej zapisami wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do 31 stycznia 2022 otrzymują środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast ci, którzy złożyli lub złożą wnioski od 1 lutego do 31 października otrzymali/ją dodatek osłonowy w postaci jednorazowej wypłaty w terminie do 2 grudnia.

Podstawę wyliczenia dodatku osłonowego w przypadku osób, które złożyły dokumenty do 31 lipca 2022 r. stanowił dochód osiągnięty w roku 2020, natomiast w przypadku wnioskodawców składających wnioski od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022 r. stanowi dochód za rok 2021.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments