W środę (24 czerwca) w lubelskim Ratuszu laureaci tegorocznych konkursów przedmiotowych i artystycznych otrzymali pamiątkowe dyplomy w ramach „Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Z uwagi na stan epidemii, w uroczystości wzięli udział tylko dyrektorzy szkół, których uczniowie zdobyli największą liczbę tytułów oraz laureaci reprezentujący daną szkołę.

W tym roku szkolnym, 465 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zdobyło łącznie 581 tytułów laureata olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych i artystycznych.

– Celem naszego miejskiego programu jest promowanie najlepszych uczniów, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych. Jestem dumny, że mamy w Lublinie tak wielu zdolnych i pracowitych uczniów oraz serdecznie gratuluję osiągnięć dzieciom, młodzieży a także rodzicom i nauczycielom – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W kategorii konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych prezydent nagrodził 112 uczniów z 33 szkół, którzy uzyskali 130 tytułów laureata. Uczniowie, którzy uzyskali w I semestrze średnią ocen co najmniej 4,8 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymali także jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin w wysokości 500 zł. 16 uczniów za osiągnięcie tytułu laureata w dwóch konkursach otrzymało 1000 zł, zaś jeden uczeń potrójną wysokość, czyli 1500 zł za zdobycie tytułu laureata w trzech konkursach. W sumie stypendium otrzyma 86 uczniów.

Puchary Prezydenta Miasta Lublin za najliczniejszą grupą laureatów spośród szkół otrzymały 3 miejskie szkoły oraz 1 niepubliczna: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej – 13 uczniów zdobyło 17 tytułów, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II – 12 uczniów zdobyło 13 tytułów, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta – 7 uczniów zdobyło 8 tytułów i Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie – 9 uczniów otrzymało 13 tytułów.

Natomiast w kategorii olimpiad i konkursów przedmiotowych w szkołach ponadpodstawowych nagrodzonych został 218 uczniów z 21 szkół, którzy łącznie zdobyli 285 tytułów laureatów. Uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz laureaci zawodów stopnia centralnego olimpiady otrzymali także jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin w wysokości 750 zł. Stypendium otrzymali także finaliści olimpiad oraz turniejów, którzy w I semestrze uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania. Przyznanych zostało 210 jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Lublin w kwocie po 750 zł, które otrzymało 155 uczniów. Z kolei jeden uczeń otrzymał stypendium w sześciokrotnej wysokości 4500 zł (za 6 tytułów laureata), jeden – 3750 zł, zaś dwóch uczniów – 3000 zł za uzyskanie czterech tytułów, siedmiu uczniów w potrójnej wysokości – 2250,00 zł za 3 tytuły oraz 26 uczniów w podwójnej wysokości – 1500 zł za zdobycie dwóch tytułów.

Najwięcej tytułów w olimpiadach, konkursach i turniejach zdobyli uczniowie 3 miejskich szkół oraz 1 niepublicznej: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica – 83 tytuły, III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej – 38 tytułów, II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego – 23 tytuły i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi – 38 tytułów.

W kategorii konkursów artystycznych (szkoły podstawowe) łącznie nagrodzonych zostało 112 uczniów z 28 szkół, którzy uzyskali 139 tytułów. Laureaci, którzy uzyskali w I semestrze średnią ocen co najmniej 4,8 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymają również jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach artystycznych. Takich jednorazowych stypendiów w wysokości 400 zł przyznano 66. Szkoły podstawowe, których uczniowie szczycą się największą liczbą laureatów to: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – 28 uczniów zdobyło 31 nagród, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II – 11 uczniów zdobyło 13 nagród i Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego – 10 uczniów zdobyło 12 nagród.

Fot. Dominika Polonis

3Galeria zdjęć 3/7

Wczytaj kolejne zdjęcia

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments