Lubelska Karta Miejska po roku. Duże zainteresowanie mieszkańców

0
235

Blisko 23 tys. nadanych znaczników, 50 partnerów programu oraz rabaty w wysokości od 5 do 25%. To efekty funkcjonowania Lubelskiej Karty Miejskiej przez ostatnich 12 miesięcy. Minął właśnie rok od wdrożenia przez Miasto programu, który umożliwia korzystanie z szerokiego katalogu ulg i zniżek na miejskie usługi oraz produkty oferowane przez partnerów projektu.

– Duże zainteresowanie Lubelską Kartą Miejską ze strony mieszkańców potwierdza, że jej koncepcja była słuszna. To, obok loterii Rozlicz PIT w Lublinie, kolejny miejski program premiujący mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie i przyczyniają się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta i jego rozwoju. Zachęcam osoby uprawnione, które jeszcze nie zdecydowały się na uzyskanie znacznika, do złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina, ds. inwestycji i rozwoju.

W 2020 roku nadano ponad 17,7 tys. znaczników, a w tym roku – kolejnych blisko 5 tys. Nabór wniosków do programu trwa nieprzerwanie. Mogą do niego przystąpić osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Lublina i deklarują w zeznaniu podatkowym jako miejsce swojego zamieszkania Gminę Lublin, bez względu na to, czy osiągają dochód. Program jest również adresowany do osób, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują jako miejsce zamieszkania Gminę Lublin.

Z programu mogą skorzystać także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez miasto. Do programu są włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 26. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mają prawo do korzystania ze zniżek i ulg w ramach programu na podstawie Lubelskiej Karty Miejskiej nadanej rodzicowi albo opiekunowi prawnemu.

Zniżki dla mieszkańców

Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej umożliwia liczne ulgi w takich obszarach, jak kultura, sport i rekreacja, oświata, zdrowie, gastronomia czy handel. Posiadacze Karty mogą również korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej. Program stanowi również pierwszy element nowego systemu Biletu Elektronicznego Komunikacji Aglomeracyjnej (LUBIKA), w ramach którego powstają nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązania i metody pobierania opłat.

Gdzie wyrobić

Wnioski o nadanie LKM są przyjmowane w Punktach Obsługi ZTM oraz w funkcjonujących Biurach Obsługi Mieszkańców. Osoby, które są już użytkownikami Karty Biletu Elektronicznego i nie mają potrzeby jej wyrobienia, mogą skorzystać z usług BOM-ów, zlokalizowanych przy ul. Wieniawskiej, Filaretów, Szaserów, Kleeberga i Wolskiej. Punkty te są czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7.45 do 15.15. Natomiast punkty prowadzone przez ZTM obsługują klientów w godzinach 7.15-16.45.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments