Zakończyła się rejestracja kandydatów na większości kierunków studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie prowadzone na UMCS. Zostały już ogłoszone listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych na studia, a informacja o wynikach pojawiła się również na kontach kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji.

Na kierunkach, na których prowadzona jest jeszcze dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Aktualnie otwarta jest rejestracja na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: Administracja publiczna, Animacja kultury, Archeologia, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, Biologia spec. Bioanalityka, Chemia spec. Chemia analityczna, Chemia spec. Podstawowa i stosowana, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej.

Studenci mogą się również rejestrować na Fizykę, Geografię, Geoinformatykę, Germanistykę, Gospodarkę przestrzenną, Historię, Matematykę, Matematykę w finansach, Nauczanie fizyki i informatyki, Nauczanie matematyki i informatyki, Polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie, Portugalistykę, Prawno- administracyjny, Prawno-biznesowy, Romanistyka, Rusycystyka, Turystyka historyczna, Ukrainistyka i Wychowanie fizyczne.

Cały czas trwa także rekrutacja na poszczególne kierunki studiów II stopnia oraz na studia niestacjonarne.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments