Miasto otrzymało kolejne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie w kwocie 65 mln pozwoli na realizację projektu dotyczącego budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80.

– Program Inwestycji Strategicznych stworzył możliwość wnioskowania o wsparcie inwestycji, m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, które nie są objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 65 mln umożliwi realizację strategicznego projektu drogowego, jakim jest budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80. Projekt jest przygotowany do realizacji, posiadamy dokumentację techniczną i niezbędne uzgodnienia. Inwestycja stanowi również element rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnicy Za Cukrownią – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Przyznane środki pozwolą na realizację inwestycji, w ramach której nastąpi budowa około 1100 m brakującego odcinka ul. Lubelskiego Lipca ’80 od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Ulicę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami na skrajnych pasach.

Zakres inwestycji obejmuje: budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowane również zostaną odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej. Ulica będzie posiadać kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Wartość całkowita projektu wskazana we wniosku to 68,5 mln zł. Termin zakończenia inwestycji wraz z jej rozliczeniem finansowym zaplanowano na koniec czerwca 2025 r.

Miasto złożyło łącznie trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dwa z nich nie otrzymały wsparcia: budowa przedłużenia ul. Węglarza wraz z budową dróg przyległych (wnioskowane dofinansowanie 30 mln zł, wartość całkowita 31,6 mln zł) oraz przebudowa/rozbudowa ul. Raszyńskiej wraz z ulicami przyległymi (wnioskowane dofinansowanie 5 mln zł, wartość całkowita 5,3 mln zł).

Źródło: Urząd Miasta Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments