Lublin: Ruszyła IX edycja Budżetu Obywatelskiego

0
56

W poniedziałek (7 marca) ruszyła IX edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Termin składania wniosków mija 31 marca. W tym roku do rozdysponowania na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe jest łącznie ponad 14 mln zł.

– Budżet Obywatelski to narzędzie partycypacyjne, które umożliwia poprawę jakości życia w najbliższej okolicy poprzez umożliwienie decydowania o niej lokalnej społeczności. Po raz dziewiąty uruchamiamy proces, który pozwala mieszkańcom rozstrzygnąć, na jakie cele przekazać miejskie fundusze gwarantowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców. Ze względu na sytuację epidemiczną rekomendowany jest formularz elektroniczny. Ważnym załącznikiem do projektu jest lista osób co najmniej 2 osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.

Niezmiennie, złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach: dzielnicowe i ogólnomiejskie:

Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.

Ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:

Nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Inwestycyjne – tzw „twarde”, są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

Na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce IX edycja znajduje się aktualny Regulamin Budżetu Obywatelskiego oraz Cennik miejski. Zawiera on orientacyjne koszty rzeczy i prac wykonywanych w mieście oszacowane na podstawie podobnych realizacji w poprzednim roku. Może on być pomocny w trakcie tworzenia projektów do Budżetu Obywatelskiego, z zastrzeżeniem, że ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz warunków rynkowych.

Autorzy mogą uzyskać pomoc przy pisaniu wniosku w Biurze Partycypacji Społecznej dzwoniąc na numer tel. 81 466 19 00 lub pisząc na adres mail obywatelski@lublin.eu. Ponadto, planowane są otwarte spotkania konsultacyjne w terminach: 16 marca i 28 marca o godz 17.00. Odbędą się w formule online, a linki do nich zostaną udostępnione na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w dniach spotkań.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments