W środę (17 kwietnia) rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia w UMCS, która potrwa do 10 lipca. Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona w systemie www.rekrutacja.umcs.pl

– Nasz Uniwersytet wciąż doskonali ofertę kształcenia, dlatego w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 przygotowaliśmy wiele interesujących nowych kierunków studiów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – informuje Aneta Adamska, rzecznik UMCS.

NOWE KIERUNKI:

Studia I stopnia:

– Socjologia cyfrowa – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filozofii i Socjologii,

– Studia miejskie – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim prowadzone przez Wydziały: Politologii i Dziennikarstwa, Filozofii i Socjologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,

– Marketing i lobbing polityczny – 3-letnie stacjonarne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa,

– Business Analytics and Data Science – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomicznym,

– Inżynieria polimerów – 3,5-letnie studia niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Chemii,

– Strategiczne Studia Wschodnioeuropejskie – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim  na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa,

– Inżynieria druku 3D – 3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne  I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Studia II stopnia:

– Business Analytics and Data Science – 2-letnie studia II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomicznym,

– Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filologicznym,

– International Political Communication – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS,

– Public History in International Relations – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS,

– Archiwistyka i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją II stopnia – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Historii i Archeologii UMCS,

– Fizyka – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki,

– Strategiczne Studia Wschodnioeuropejskie – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim  na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

 Studia jednolite magisterskie:

– Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 5-letnie stacjonarne studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Artystycznym.

Harmonogram rekrutacji:

17 kwietnia – start internetowej rejestracji

10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

8-12 lipca – egzaminy wstępne na wybranych kierunkach (informacja w opisie kierunku)

16 lipca – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych w pierwszej turze

17-19, 22 lipca – dostarczanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (zgodnie z informacją podaną w systemie)

24 lipca – ogłoszenie kolejnej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca

25-26, 29 lipca – czas na dostarczanie dokumentów przez kandydatów z drugiej listy (terminy i miejsce składania dokumentów podane są w opisach kierunków w systemie rekrutacja.umcs.pl).

Źródło: UMCS

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments