Trzy różne strefy stanowiące spójną całość, oparte na naturalistycznym zagospodarowaniu zieleni z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb mieszkańców – to podstawowe założenia nowej koncepcji wąwozu na Czechowie, między ul. Szeligowskiego a al. Kompozytorów Polskich.

Ostateczny projekt parku będzie wynikiem konsultacji i rozmów z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie zaplanowano na czwartek (30 czerwca).

– Projekt jest wynikiem dyskusji, które odbywamy z radami dzielnic i mieszkańcami. Niemal wszędzie bardzo mocno podkreśla się wagę budowania w mikrootoczeniu terenów zielonych, rekreacyjnych i te konsultacje społeczne pokazują, że jest to rzecz bardzo ważna – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Jeśli chodzi o Czechów jest to projekt z Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczęliśmy też odpowiednio wcześnie prace w tym wąwozie, bo pojawiła się taka inicjatywa radnych i dzisiaj jesteśmy przygotowani, aby ją przedstawić.

Nowa koncepcja programowa zagospodarowania wąwozu Czechów zakłada powstanie na terenie od ul. Północnej do ul. Kameralnej parku naturalistycznego składającego się z trzech stref: Polany Centralnej, Polany Północnej oraz Leśnego Korytarza, i jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

– Chcemy, aby proponowany przez nas projekt pełnił różne funkcje. Chcemy, aby było to miejsce integracji dla mieszkańców, a także miejsce rekreacyjne. Przestrzeń będzie podzielona na cztery strefy, a każda z nich będzie pełniła różne funkcje. Chcemy, aby ta koncepcja była jak najbardziej naturalistyczną koncepcją bez dużej ingerencji w dno i zbocza wąwozu – mówi Blanka Rdest z dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

Polana Centralna obejmie największą i najszerszą część wąwozu między osiedlami przy ulicach Nowowiejskiego, Oratoryjnej, i Milenijnej. Będzie to część w przeważającej mierze o charakterze rekreacyjnym, w której znajdą się miejsca odpoczynku i mała architektura: stoły, ławki, hamaki i leżaki. Zagospodarowanym miejscom spotkań towarzyszyć będą oryginalne naturalistyczne rozwiązania, jak m.in. strefa żywej architektury, sad miejski, trawniki ekstensywne wraz ze strefą łąkową dla zapylaczy. Część centralna parku będzie też uwzględniała strefę zabaw dla dzieci.

Polana Północna to część terenów zielonych zlokalizowana powyżej al. Smorawińskiego, między budynkiem urzędu skarbowego a domem towarowym Orfeusz. Znajdzie się tam przede wszystkim strefa kameralnych spotkań, taras do zajęć grupowych wraz z elementami małej architektury, a także byliniarnia, czyli polana roślin bukietowych i cebulowych.

Leśny Korytarz to trzecia, najwęższa część wąwozu prowadząca od Polany Centralnej aż do ul. Północnej. Oprócz ciągu o charakterze komunikacyjnym zakłada bogatą infrastrukturę przyrodniczą – dla ptaków (budki, karmniki) oraz małych ssaków (domki dla jeży). Oprócz tego na trakcie Leśnego Korytarza znajdą się elementy małej architektury. Ta część parku będzie pełniła przede wszystkim funkcję komunikacyjną.

Polanę Północną z Polaną Centralną połączy z kolei Strefa Street Artu zlokalizowana pod wiaduktem w al. Smorawińskiego. W miejscu tym znajdzie się przede wszystkim ogród deszczowy o funkcji retencyjnej z odpowiednio dobranych gatunków roślin magazynujących wodę. Będzie to również miejsce dla sztuki ulicznej, jak graffiti czy murale.

Nawierzchnia ścieżek spacerowych prowadzących przez cały park zostanie wykonana z zagęszczonych, przepuszczalnych warstw kruszywa naturalnego, czynna hydrologicznie. Ich przebieg wykorzystywał będzie istniejące ukształtowanie terenu i jego walory krajobrazowe.

Projektowane zagospodarowanie zakłada maksymalne zachowanie zieleni istniejącej na całym terenie z wprowadzeniem uzupełniających nasadzeń pełniących funkcje ozdobne o charakterze naturalistycznym, atrakcyjnych przez cały rok. Duża część terenu wykorzystana będzie pod rozległe trawniki rekreacyjne – murawy ekstensywne – służące również jako miejsca odpoczynku.

Nowa koncepcja

Planowane zagospodarowanie wąwozu było tematem opracowanej kilka lat temu w ramach Budżetu Obywatelskiego koncepcji Parku Czechów. Pomysł ten zakładał przekształcenie ukształtowania dna wąwozu, co wiązałoby się z dużą ingerencją w naturalne środowisko tego miejsca. Nowa koncepcja programowa stanowi punkt wyjścia do powstania projektu parku o naturalistycznych założeniach. O ostatecznym jego kształcie zadecydują mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, trwających przez całe wakacje. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami w tym temacie, połączone ze spacerem po terenie wąwozu Czechów odbędzie się 30 czerwca.

Fot. Dominika Polonis

Wizualizacje: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments