Ostatnie dni na złożenie projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego

0
104

Nabór pomysłów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego powoli dobiega końca. Czas na ich złożenie upływa w poniedziałek – 6 marca.

Do tej pory złożono 51 projektów, w tym 42 dzielnicowe i 9 ogólnomiejskich. Na realizację projektów Miasto przeznaczy ponad 14 mln zł.

– Zostało jeszcze kilka dni, żeby zgłosić swój pomysł na zmiany w najbliższym otoczeniu. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy już zdecydowali się złożyć projekty w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Warto skorzystać z tej możliwości i podzielić się swoimi propozycjami – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, jak również za pośrednictwem platformy ePUAP do godziny 23.59, natomiast tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców do godziny 16.45. Ważnym załącznikiem do projektu jest lista co najmniej dwóch osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.

Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach:

  • dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;
  • ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:
    • nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł;
    • inwestycyjne – tzw „twarde”, są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

Przypominamy, że na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce dotyczącej edycji na 2024 rok znajduje się aktualny Regulamin Budżetu Obywatelskiego oraz Cennik miejski.

Wszystkie osoby, które chcą napisać projekt, a mają z tym trudności, mogą się skontaktować poprzez infolinię Budżetu Obywatelskiego (tel. 81 466 1900 czynny w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00) oraz adres e-mail: obywatelski@lublin.eu.

Informacje można również otrzymać w Biurze Partycypacji Społecznej w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments