Są kierunki studiów, które wzbudzają mieszane uczucia. Najczęściej wysuwa się przeciw nim argumenty, że nie mają odzwierciedlenia w praktyce, albo że dotychczas ukończyło je tak wiele osób, że dla najnowszych absolwentów nie ma już pracy. A to nie do końca prawda.

W Lublinie działa 9 uczelni wyższych, 5 publicznych i 4 prywatne, które łącznie oferują niemal 200 kierunków w różnych dziedzinach nauki. Każdy zatem powinien znaleźć coś dla siebie. Zanim jednak podejmie decyzję, wysłucha wielu złotych rad i opinii. My przedstawiamy fakty – kierunki tylko z pozoru bez przyszłości mogą zapewnić ciekawy zawód i atrakcyjną posadę na lubelskim rynku pracy!

Matematyka

Mit: „Po matematyce możesz zostać tylko nauczycielem”

Fakt: Zawód nauczyciela jest z pewnością pełen wyzwań, ale bez powołania do pracy z dziećmi lub młodzieżą trudno czerpać z niego radość. Osoby, które nie czują smykałki pedagogicznej, ale lubią matematykę, wcale nie muszą rezygnować ze studiów na tym kierunku. Matematycy to kandydaci idealni dla branży IT, finansowej, analitycznej, logistycznej, przemysłowej i wielu innych. Ceni się ich zdolność analitycznego myślenia i podejmowania dobrych strategicznie decyzji.

Filologia niderlandzka

Mit: „Holandia to mały kraj, a zatem prawie nikt nie mówi tym językiem”

Fakt: Holandia to niewielki kraj, ale jednocześnie ważny region gospodarczy na mapie Europy. Nie dziwi zatem fakt, że firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej, logistycznej czy produkcyjnej zawierają umowy z klientami holenderskimi. To niesie za sobą potrzebę zatrudnienia profesjonalnej kadry ze znajomością języka niderlandzkiego.

To jednak nie jedyny taki język. Lubelskie firmy poszukują pracowników władających szwedzkim, czeskim czy ukraińskim, a także angielskim, niemieckim i francuskim, które są „językami urzędowymi” wielu zagranicznych przedsiębiorstw z filiami w naszym mieście. Proponują pracę w handlu, marketingu, obsłudze klienta i usługach IT.

Biomedycyna

Mit: „W Lublinie nie rozwija się ani medycyna, ani biotechnologia”

Fakt: To kierunek łączący medycynę z biotechnologią. Stworzony dla osób, które fascynuje anatomia ciała człowieka i procesy w nim zachodzące. Dyplom otworzy drzwi do wielu lubelskich firm biotechnologicznych, które odpowiadają za badania i analizy medyczne, a także produkcję aparatury i akcesoriów laboratoryjnych. Tu warto nadmienić, że biotechnologia i biomedycyna to jedne z najprężniej rozwijających się lokalnych sektorów gospodarki, które w absolwentach lubelskich uczelni widzą ogromny potencjał i szanse na dalszy rozwój.

Analityka gospodarcza

Mit: „Trudne i skazuje na emigrację”

Fakt: Analityka gospodarcza to kierunek ścisły, matematyczny. Jednak mimo że bazuje na statystyce, informatyce i analizie danych, kształci też w zakresie marketingu i zarządzania. Analitycy potrzebni są w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od charakteru jego działalności. Gromadzenie i przetwarzanie danych ekonomicznych ułatwia badanie wyników firmy i analizę rynku. Co za tym idzie, wyznacza kierunek rozwoju i strategii marketingowej przedsiębiorstwa. W Lublinie nie brakuje ofert pracy dla analityków biznesowych, analityków finansowych czy specjalistów ds. analiz i raportowania. Publikują je najczęściej (choć nie tylko) lubelskie firmy z branży IT i finansowej.

Gdzie studiować?

Bogate zaplecze akademickie Lublina daje ogromne możliwości kandydatom na studia. Choć nierzadko szkoły wyższe prowadzą kierunki unikatowe w skali regionu i kraju (np. filologia niderlandzka czy sinologia na KUL), to często zdarza się, że jeden kierunek oferowany jest przez kilka uczelni. Dlaczego to ważne? Dla przykładu język angielski można studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej. Część z nich oferuje filologię (nauka języka z kulturoznawstwem i literaturoznawstem), inne lingwistykę stosowaną (studia skupiające się na tłumaczeniach i praktycznej nauce języka). Wybór zależy od zainteresowań kandydata.

Wspomniana biomedycyna również może być wykładana pod różnym kątem. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwróci większą uwagę na zagadnienia medyczne, a Politechnika Lubelska w ramach studiów „inżynieria biomedyczna” skupi się głównie na kompetencjach technicznych. Podobnie jest z analityką gospodarczą i pokrewną jej ekonomią. Oferują je UMCS, KUL, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji i Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, a Wyższa Szkoła Nauk Społecznych organizuje studia podyplomowe z zakresy zagadnień ekonomicznych w odniesieniu do społeczeństwa („analityka społeczna”, „ekonomia społeczna”).

Warto wiedzieć więcej

Ofercie lubelskich uczelni warto dobrze się przyjrzeć. Na stronie student.lublin.eu można znaleźć opisy wszystkich kierunków, dowiedzieć się więcej na temat szkół wyższych i życia studenckiego w Lublinie. Szanse zatrudnienia można sprawdzić z kolei na portalu praca.lublin.eu, która zawiera oferty pracy w lubelskich firmach.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments