Zakończyła się rejestracja uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. O przyjęcie do lubelskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia ubiega się 4758 kandydatów. Wyniki zostaną ogłoszone w środę (12 sierpnia) o godz. 8.00.

Łącznie w miejskich szkołach ponadpodstawowych zostało przygotowanych 5702 miejsc. Do liceów ogólnokształcących (3334 miejsc) aplikuje 2939 kandydatów, do techników (1952 miejsc) – 1614, natomiast do szkół branżowych I stopnia dysponujących łącznie 416 miejscami – 205 kandydatów. Łącznie w miejskich szkołach pozostanie jeszcze 944 wolnych miejsc.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji uczniowie powinni potwierdzić chęć podjęcia nauki w danym oddziale dostarczając oryginał świadectwa i wyników sprawdzianu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Będą mięli na to czas od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15. Liczba osób przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie opublikowana 19 sierpnia o godz. 8.00 i wówczas rozpocznie się rekrutacja na pozostałe wolne miejsca.

 • 2939 kandydatów aplikuje do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w których przygotowano 3334 miejsc. Licea ogólnokształcące dysponują jeszcze 395 wolnymi miejscami.
 • 1614 kandydatów aplikuje do techników, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, w których przygotowano 1952 miejsc. W technikach samorządowych pozostaje jeszcze 388 wolnych miejsc.
 • 205 kandydatów aplikuje do szkół branżowych I stopnia, w których przygotowano 416 miejsc.  Szkoły branżowe prowadzone przez samorząd dysponują jeszcze 211 wolnymi miejscami.

Największą liczbę kandydatów na jedno miejsce odnotowały:

 • technik informatyk (ang*-niem*), Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS1) – 2,7 osoby na miejsce);
 • biol-wos-ang (ang*-niem*,hisz*), XV Liceum Ogólnokształcące (ZS1) – 2,6;
 • biol-geogr-ang (ang-hisz*,niem*,ros*), XXX Liceum Ogólnokształcące – 2,6;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem*,hisz*), Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS5) – 2,3;
 • technik teleinformatyk (ang-niem) ,Technikum Elektroniczne (ZSEl) – 2,3;
 • biol-chem (ang-hiszp) IX Liceum Ogólnokształcące – 2,1;
 • mat-geogr-ang (ang-niem), IX Liceum Ogólnokształcące – 2,0;
 • pol-wos-ang (ang-fra*,hisz*), III Liceum Ogólnokształcące – 1,8;
 • biol-chem (ang-hisz*), IV Liceum Ogólnokształcące – 1,8;
 • technik reklamy (ang*-niem*), Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS1) – 1,8;
 • mat-geogr-ang (ang-hisz*,niem*,ros*) XXX Liceum Ogólnokształcące – 1,8;
 • biol-chem-mat (ang-fra,hisz), III Liceum Ogólnokształcące – 1,8;
 • geogr-ang-hiszp (ang-hisz*), IV Liceum Ogólnokształcące – 1,8;
 • pol-hist-ang (ang*-niem*,hisz*), XV Liceum Ogólnokształcące (ZS1)  – 1,8;
 • ang-hiszp-pol (ang-hisz*), IV Liceum Ogólnokształcące – 1,8;
 • pol-hist-wos (ang-niem*,hisz*), IV Liceum Ogólnokształcące – 1,7;
 • geogr-mat-ang (ang-niem*), II Liceum – 1,7;
 • mat-geogr (ang-niem*), IV Liceum Ogólnokształcące – 1,7;
 • biol-chem-ang (ang-niem), V Liceum Ogólnokształcące – 1,7;
 • hist-geogr (ang-niem*,hisz*), XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSO1) – 1,7.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments