Lubelskie uczelnie już wkrótce rozpoczną bądź rozpoczęły proces rekrutacji na kierunki studiów licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Jednak w związku z panującą epidemią koronawirusa uczelnie zdecydowały się na zmiany sposobu przyjmowania dokumentów i rekrutowania przyszłych studentów. Sprawdzamy, co zmieni się w tym procesie.

Politechnika Lubelska

Na Politechnice Lubelskiej termin rekrutacji na studia pozostaje niezmienny. Elektroniczna rejestracja kandydatów rusza 18 maja. Potencjalni studenci rejestrują się na stronie internetowej uczelni www.pollub.pl.

– Politechnika w nowym roku akademickim oferuje 21 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia. Nowymi propozycjami dla kandydatów są dwa kierunki utworzone na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki: inżynieria multimediów oraz inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice – wyjaśnia Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej.

Dodatkowo uczelnia jest w trakcie organizacji kierunku inżynieria i analiza danych na Wydziale Podstaw Techniki. – Czekamy na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podkreśla Czajkowska-Denka.

Uczelnia przygotowała dla kandydatów blisko 4400 miejsc, w tym ok. 2100 na studiach stacjonarnych I stopnia.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie trwać będzie od 11 maja do 30 września. Termin rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia rozpocznie się 11 stycznia 2021 roku.

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na UP będzie prowadzona z wykorzystaniem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wyjątkiem są kierunki realizowane w języku angielskim oraz rosyjskim.

Również poprzez ten system kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje kształcenie na 7 wydziałach, w których dostępne jest około 40 różnych kierunków.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Na UMCS rekrutacja trwa od 1 kwietnia i na większości kierunków potrwa do 5 lipca. Nieco wcześniej, bo 28 czerwca upłynie termin rejestracji na te kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną. Dotyczy to między innymi oferty kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedii z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Natomiast 14 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłoszone zostaną listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

W dniach 16-18 lipca będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminów komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

W związku z sytuacją epidemiologiczną rejestracja na kierunku na KUL odbywa się wyłącznie w trybie online, za pośrednictwem strony kandydat.kul.pl. Korespondencja związana z rejestracją prowadzona będzie do odwołania tylko za pośrednictwem maila i komunikatora na koncie rekrutacyjnym. Swoje pytania studenci mogą kierować na adresy study@kul.pl lub rekrutacja@kul.pl.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie będzie trwać od 5 maja do 18 września, a na studia podyplomowe od 10 czerwca do 30 września. Natomiast do szkoły doktorskiej KUL można się zapisywać od 30 lipca do 10 września.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W związku z epidemią na Uniwersytet Medyczny kandydaci mogą zarejestrować się wyłącznie online. Rekrutacja na tej uczelni będzie trwała od 13 do 23 lipca. Następnie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnić wyniki matur.

Pierwsza lista z wynikami będzie ogłoszona 27 lipca i do 29 lipca do godziny 12 należy złożyć potrzebne dokumenty w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Al. Racławickie 1 (budynek Collgium Novum). Druga lista pojawi się 29 lipca, a dokumenty będzie można składać do 31 lipca również do godziny 12. Trzecia lista ogłoszona zostanie 31 lipca, a dokumenty należy złożyć do 4 sierpnia. Od 5 sierpnia do 2 września komisja nie będzie pracowała, natomiast 4 lista studentów pojawi się 4 września.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

WSPA w Lublinie oferuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, kursy i szkolenia. Poza tradycyjnymi formami proponuje także studia online i studia po angielsku.

Na tej uczelni rekrutacja trwa od 1 maja do 30 września. Uczelnia przygotowała także nowe kierunki kształcenia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia magisterskie jednolite (studia bezpłatne), Zarządzanie – studia magisterskie. Wśród kierunków, które cieszą się dużym zainteresowaniem jest Cyber Detektyw – studia podyplomowe i Projektowanie wnętrz – studia inżynierskie.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji musisz wypełnić kwestionariusz przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA. Następnie złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, mailowo lub tradycyjnie poprzez pocztę. Ostatnim etapem jest podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie rekrutacja ma się rozpocząć 4 maja.

– Na pewno pierwszy etap jest to rekrutacja internetowa. Jeżeli sytuacja się ustabilizuje wtedy studenci przyjdą i osobiście złożą dokumenty. Nie wiemy jednak jeszcze, jak to się będzie dokładnie odbywało. Cały czas czekamy na wytyczne – tłumaczy Iwona Grabowska z biura rekrutacji WSEI w Lublinie.

Uczelnia oferuje studentom bogatą ofertę edukacyjną, w której znajdują się przede wszystkim kierunki praktyczne. Nowością będzie to, że w roku akademickim 2020/2021 uruchomione zostaną bezpłatne studia stacjonarne.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Rekrutacja na WSNS w Lublinie trwa od 15 maja do 30 września (nabór letni) i od 15 grudnia do 25 lutego (nabór zimowy).

Aby dokonać rekrutacji należy założyć konto na stronie UczelniOnline.WSNS. Następnie, po założeniu konta, trzeba kliknąć na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na twój e-mail. Potem trzeba przejść na stronę UczelniaOnline.WSNS do zakładki “Moje studia” i wybrać interesujący rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrany kierunek. Ostatnim etapem jest dostarczenie dokumentów w podanych terminach.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty w odpowiednim terminie.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

Rekrutacja na tę uczelnię trwa od 1 kwietnia do 15 września na semestr zimowy, czyli studia rozpoczynają się w październiku, a na semestr letni, czyli studia od marca trwa od 15 listopada do 15 lutego.

Aby dokonać rekrutacji musisz zarejestrować się na studia za pomocą formularza rekrutacyjnego, który znajdziesz na stronie uczelni. Następnie należy pobrać również na stronie internetowej podanie do rektora o przyjęcie na studia. Podanie na odpowiedni kierunek należy pobrać ze strony internetowej w zakładce dokumenty.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments