Lubelskie uczelnie prowadzą rekrutację zimową. Na wielu z nich są jeszcze miejsca na wybrane kierunki, zarówno na studia podyplomowe, jak i stacjonarne II stopnia. Sprawdziliśmy, na co mogą zapisać się studenci.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– W tym roku podczas zimowego naboru oferujemy kandydatom studia II stopnia z gospodarki przestrzennej oraz inżynierii nowoczesnych materiałów. Internetowa rejestracja kandydatów na oba kierunki rozpoczęła się 24 stycznia i potrwa do 14 lutego – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Studenci trójsemestralnych studiów dziennych II stopnia z gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej będą mogli wybierać spośród specjalności: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna. Dla kandydatów jest przygotowane 40 miejsc.

Inżynieria nowoczesnych materiałów to trójsemestralne studia II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Kształcenie na tym kierunku ukierunkowane jest na poznanie zaawansowanych technologii, na których opierają się już nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale coraz częściej także mniejsze, rzemieślnicze dotychczas dziedziny (np. jubilerstwo). Dla kandydatów jest przygotowane 40 miejsc.

– Jednocześnie informuję, że aktualnie w UMCS trwa nabór na niektóre kierunki studiów podyplomowych – dodaje Adamska.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Rekrutujemy na podyplomowe studia oraz Architekturę krajobrazu II stopień. Mamy też nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – informuje Monika Stojowska, rzecznik prasowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Nowością jest Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. – To nasza odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny – mówi dr hab. Monika Münnich, prof. KUL. Studia będą prowadzone pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska – największej organizacji branżowej w kraju. Rekrutacja potrwa do 15 lutego.

Studia będą trwały dwa semestry. W ich programie znalazły się m.in. zagadnienia związane z: istotą i standardami kontroli, metodami i technikami przeprowadzania audytu, planowaniem w audycie, prawo zamówień publicznych, a także takie kwestie jak umiejętności i kompetencje psychofizyczne audytora. Zajęcia poprowadzą eksperci w dziedzinie kontroli i audytu wewnętrznego, prawa oraz  ekonomii.

Do 21 lutego trwa również rekrutacja na studia II stopnia – kierunek Architektura krajobrazu. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów I stopnia – Architektury krajobrazu oraz Gospodarki przestrzennej.

Politechnika Lubelska

– Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia została przedłużona do 13 lutego – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej.

Na studia stacjonarne II stopnia rekrutacja trwa na Wydziale Budownictwa i Architektury na architekturę i budownictwo. Na Wydział Elektrotechniki i Informatyki rekrutacja trwa na elektrotechnikę, informatykę, mechatronikę i inżynierię biomedyczną. Na Wydziale Inżynierii Środowiska rekrutacja trwa na inżynierię środowiska.

Na Wydziale Mechanicznym rekrutacja trwa na kierunek: inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, robotyzacja procesów wytwórczych i transport. Na Wydziale Podstaw Techniki można rekrutować się na kierunek: edukacja techniczno-informatyczna i matematykę.

Na studia niestacjonarne II stopnia rekrutacja trwa na kierunek budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Uniwersytet Przyrodniczy

Rekrutacja na studia II stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie trwa do 21 lutego.

Nabór prowadzony jest na 26 kierunków studiów stacjonarnych oraz na jeden kierunek studiów niestacjonarnych II stopnia: dietetykę. Uzupełnienie swoich kwalifikacji o studia II stopnia (magisterskie) pozwala wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Na zainteresowanych studiami II stopnia czeka wiele atrakcyjnych kierunków oferowanych przez 6 wydziałów: Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wydział Biologii Środowiskowej.

Uniwersytet przygotował 750 miejsc na studiach II stopnia. Warto podkreślić, że wszystkie oferowane przez uniwersytet w tej rekrutacji kierunki studiów II stopnia to kierunki inżynierskie (poza kierunkiem dietetyka – magisterskie), kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżynieria, stąd niezbędne jest wcześniejsze posiadanie tytułu inżyniera na studiach I stopnia.

Dla jednego kierunku studiów przewidziana jest dodatkowa weryfikacja umiejętności: to hipologia i jeździectwo, gdzie kandydaci będą je prezentować 22 lutego na terenach Gospodarstwa Doświadczalnego Felin. Obowiązuje ich strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Komunikat o osobach zakwalifikowanych zostanie ogłoszony 23 lutego, a składanie dokumentów przewidziane jest na 24 i 25 lutego.

Uniwersytet Medyczny

Rekrutacji nie prowadzi natomiast Uniwersytet Medyczny. – W tej chwili Uniwersytet Medyczny nie prowadzi rekrutacji. Zaczniemy ją w kwietniu dla studentów anglojęzycznych i 16 maja dla Polaków – informuje Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments