Czy bloki kamienne znalezione na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie pochodzą z przedwojennego grobu Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim? Sprawdzą to eksperci pod nadzorem konserwatora zabytków.

W środę (14 września) na terenie szpitala zostaną przeprowadzone oględziny odnalezionych bloków pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy pomocy żołnierzy i sprzętu 2 LBOT.

Od wielu lat na terenie należącym do szpitala znajdują się bloki kamienne, których historia pozostaje zagadką. Brak jest rzetelnej wiedzy dotyczącej ich przeznaczenia i pochodzenia.

Jedna z hipotez mówi, że mogą to być elementy z pomnika Nieznanego Żołnierza. – Na podstawie przekazów byłych wieloletnich pracowników szpitala mówiących, że bloki prawdopodobnie pochodzą z pomnika rozebranego przez Niemców w czasie II wojny światowej zlokalizowanego na placu Litewskim rozpoczęło się poszukiwanie prawdziwego ich pochodzenia – informuje płk. Bogusław Piątek, zastępca komendanta Szpitala Klinicznego ds. II Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką.

Aby zweryfikować te przekazy i ustalić stan faktyczny kierownictwo szpitala zwróciło się do Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

– Na miejsce składowania bloków zaproszony został również znany lubelski kamieniarz Witold Marcewicz, wykonawca wielu pomników znajdujących się na terenie Lublina oraz województwa lubelskiego. Według jego opinii na podstawie między innymi sposobu obróbki kamienia jest prawdopodobne, że mogą to być elementy przedwojennego pomnika – dodaje płk. Bogusław Piątek.

Dzięki zainteresowaniu Konserwatora Zabytków oraz wsparciu 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wkrótce zagadka może zostać rozwikłana. W środę odbędą się oględziny znaleziska. Przy wykorzystaniu sprzętu przeładunkowego 2 LBOT pod nadzorem konserwatorskim,  bloki które aktualnie ułożone są w pryzmę, zagłębione w ziemi,  zarośnięte roślinnością zostaną wydobyte rozłożone i poddane szczegółowym oględzinom.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia jest szansa na odnalezienie inskrypcji wykutych w kamieniu, które jednoznacznie określą pochodzenie kamiennych bloków. – Jeśli okazałoby się, że są to elementy pomnika Nieznanego Żołnierza, będzie to sensacyjne odkrycie, a „kamienie pamięci” znajdą godne miejsce na terenie Lublina – podkreśla płk. Bogusław Piątek.

Szpital liczy także na pomoc osób, które posiadają wiedzę na temat pomnika Nieznanego Żołnierza z okresu międzywojennego lub mają jego czytelną fotografię (jedyna posiadana fotografia jest mało pomocna ze względu na fakt, że na płycie ułożone są wiązanki kwiatów które ja zasłaniają). Osoby takie proszone są o zgłaszanie się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie lub Komendy Szpitala (1wszk@wp.pl).

Fot. Szpital Wojskowy w Lublinie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments