Trwają intensywne prace przy budowie mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Ich efektem jest już widoczna konstrukcja stalowa obiektu. Do budowy przyczółków drogowcy zużyli 160 ton stali zbrojeniowej. Zaawansowanie inwestycji to blisko 80 proc., a wartość wykonanych do tej pory robót to około 30 mln zł.

– Wiosną mieszkańcy skorzystają z nowej infrastruktury, współfinansowanej z funduszy europejskich. Nowy most w ciągu ul. Żeglarskiej umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się pieszym, rowerzystom i kierowcom, jak również dopełni funkcjonalnie istniejący w tej części miasta węzeł przesiadkowy z parkingiem P&R – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Po zakończeniu zasadniczych robót związanych z montażem rusztu stalowego, w grudniu trwały prace przy wznoszeniu konstrukcji dwóch pylonów oraz stężeń rurowych. Z końcem roku wykonano także skręcanie wieszaków prętowych. Wówczas na placu budowy pracowały dwa dźwigi o nośności 150 i 250 ton. Tym samym na moście w ciągu ul. Żeglarskiej zakończono prace przy montażu konstrukcji oraz stalowych elementów podwieszenia obiektu. W najbliższym tygodniu planowane jest wykonanie naciągu 44 want (lin) stalowych i zwolnienie podpór tymczasowych. Równolegle finalizowane są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem płyty pomostu. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych betonowanie płyty przewidziano jeszcze w styczniu.

Oprócz robót branży mostowej inwestycja zakłada przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej – od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Stąd równolegle prowadzone są roboty drogowe przy przebudowie tej ulicy. Wybudowano już kanalizację deszczową od strony ul. Janowskiej. Ponadto wykonano roboty branży elektroenergetycznej i te związane z usunięciem kolizji oraz przewiert pod rzeką Bystrzycą, dla przeprowadzenia nowych ciągów kablowych. Nawierzchnia ulicy Żeglarskiej w kierunku ul. Nałkowskich jest już gotowa, a w stronę ul. Janowskiej zaawansowana w 60%. Zakres inwestycji obejmie również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki.

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie w szarym.

Zakończenie przebudowy mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej zaplanowano na koniec kwietnia. Wartość zadania wynosi około 37 mln zł, z czego 31,5 mln zł stanowią środki europejskie.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments