Do końca marca trwa drugi nabór ofert do konkursu na realizację w 2023 roku zadań publicznych w ramach programu Miasto Kultury. Kwota do rozdysponowania w tym konkursie to 400 tys. zł.

– Czekamy na oferty zawierające pomysły na działania kulturalne w programie Miasto Kultury. Priorytetowe są dla nas projekty wpisujące się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Chcemy, by młodzież miała szanse zaproponowania własnych działań kulturalnych i uczestniczenia w dedykowanych jej wydarzeniach – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Zgłaszane projekty kulturalne o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym powinny podnosić jakość życia mieszkanek i mieszkańców Lublina. Jako priorytetowe będą traktowane projekty mające na celu wzmocnienie kompetencji kulturalnych młodzieży i zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze, które wpisują się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Preferowane będą projekty przygotowane przez młodzież, skierowane do młodzieży i aktywizujące młodych ludzi do działania na rzecz rozwoju kultury w Lublinie. Mogą one obejmować m. in. przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej lub integracji międzypokoleniowej, powinny włączać młodzież w życie kulturalne miasta.

Oferty na zadania realizowane od 15 maja do 31 grudnia 2023 r. należy składać do 31 marca do godz. 15.30 za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl i zarazem w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). O zachowaniu terminu złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments