Trwa nabór wniosków o stypendia na realizację w 2022 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Twórcy i animatorzy kultury mogą się starać o grant w wysokości nawet 10 tys. zł. Termin na składanie wniosków upływa 2 listopada.

–  Jak co roku, zapraszamy ludzi kultury do złożenia wniosków o stypendia na realizację w przyszłym roku swoich autorskich przedsięwzięć. Dzięki środkom z grantów przyznanych w 2021 r. realizowanych jest 57 projektów, z których duża część miała już swój finał. Czekamy jeszcze na premiery spektakli, wystawy malarskie, a za nami między innymi: premiera animacji w technice lalkowej, wystawa fotografii, warsztaty filmowe czy wydanie tomiku wierszy – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

O stypendium może ubiegać się osoba pełnoletnia, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem. Środki ze stypendium można przeznaczyć na realizację nowego projektu o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.

Projekty z zakresu twórczości artystycznej dotyczyć mogą takich dziedzinach sztuki jak: film, literatura, muzyka, sztuki wizualne (w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia), taniec i teatr. Natomiast projekty dotyczące upowszechniania kultury realizować można w zakresie: animacji kultury, organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacji kulturalnej i artystycznej, wydawnictw kulturalnych, zarządzania kulturą i badań nad kulturą.

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury wynosi od 2 tys. zł do 10 tys. zł brutto. Projekty należy zrealizować między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r., a czas ich trwania może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin, w Biurach Obsługi Mieszkańców (przy ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a, Wolska 11), w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu” lub osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Do złożenia wniosku można wykorzystać również Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Nie ma możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą skorzystać ze spotkań konsultacyjnych w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje odbywają się do 29 października w formie telefonicznej (tel. 81 466 3714), mailowo (mecenat.kultura@lublin.eu) lub osobiście w Wydziale Kultury, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Fot. Joanna Jarosz/ Archiwum

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments