Od połowy marca trwa pozimowa akcja sprzątania miasta. Służby miejskie pracują na ulicach, chodnikach, przystankach oraz w miejscach poza pasami drogowymi. Prace obejmą również porządki i zabiegi pielęgnacyjne parków, skwerów i pozostałych terenów zielonych. Zakończenie prac planowane jest jeszcze przed świętami, zaś prace zieleniarskie potrwają przez cały kwiecień.

– Najważniejsze ulice głównego układu komunikacyjne są już sprzątnięte. Następny etap prac obejmie ulice osiedlowe. Przystąpiliśmy również do napraw ubytków w nawierzchniach jezdni, które prowadzone są sukcesywne i dostosowane do pogody. Oprócz prac porządkowych na terenach zielonych wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów, grabienie, nasadzenia uzupełniające i porządkowanie rabat – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Sprzątanie ulic

Prace związane z pozimowym sprzątaniem ulic realizuje Zarząd Dróg i Mostów. Tak jak w latach ubiegłych, prowadzi je w godzinach nocnych, w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. W ramach sprzątania po zimie ZDiM zlecił do tej pory posprzątanie ponad 305 km jezdni podstawowego układu komunikacyjnego. Oczyszczanie pozostałych ciągów pieszych ruszy od kwietnia. Planowany termin zakończenia sprzątania zleconych jezdni to połowa kwietnia. Po wykonaniu sprzątania na głównych ulicach miasta, ZDiM zleci dodatkowo oczyszczanie najbardziej zabrudzonych ulic i parkingów osiedlowych.

Łatanie dziur

Jednocześnie na ulicach Lublina trwają roboty w zakresie naprawy jezdni. Obecnie na ulicach pracuje 8 ekip. W pierwszej kolejności naprawiane są ubytki w jezdniach o największym natężeniu ruchu, wymieniane łaty z masy na zimno wykonane w okresie zimowym na beton asfaltowy lub asfalt lany. Równolegle zlecone jest wykonanie łat z betonu asfaltowego z wcześniejszym wyfrezowaniem zniszczonych fragmentów jezdni. W dalszej kolejności prace przejdą na ulice osiedlowe.

Sprzątane są także tereny zlokalizowane poza pasem drogowym, za co odpowiada Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Są one oczyszczane z piasku i z zaśmieceń oraz pojawiających się odrostów roślinnościW trakcie są prace w zakresie pielęgnacji zieleni – to ok. 700 ha zlokalizowanych w pasach drogowych i poza nimi, w tym 13 miejskich parków. Aktualnie kończy się grabienie liści na trawnikach w pasach drogowych i przy przejściach oraz na skwerach; prace te wykonano już w ponad 100 lokalizacjach.

Zabiegi pielęgnacyjne

Równolegle prowadzone są prace pielęgnacyjne krzewów ozdobnych, pojedynczych i całych rabat, te wykonano już w ponad 50 lokalizacjach i zlecono kolejne w 25 miejscach, m.in. przy ul. Lwowskiej, Mełgiewskiej, Muzycznej, Bohaterów Monte Cassino, al. Witosa oraz na rondach: Berbeckiego, Pileckiego, Majewskiej, Braci Rylskich, 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i pętli na al. Kraśnickiej. Rabaty przy ul. Kapucyńskiej oraz rabata przy ul. Kowalskiej zostały uzupełnione o brakujące rośliny, nowe zielone aranżacje założono także na Placu Zamkowym, na skrzyżowaniu ul. Świętoduskiej z ul. Wodopojną, a także na ul. Wieniawskiej 14, gdzie do półokrągłej donicy trafiły krzewy wieloletnie. Zakończono zabiegi pielęgnacyjne drzew przy al. Piłsudskiego, pl. Bychawskim, ul. Wolskiej, Łęczyńskiej oraz Drodze Męczenników Majdanka, w trakcie są na ul. Nałęczowskiej (na odcinku od ul. Ślężan do ul. Sobótki), al. Spółdzielczości Pracy, Dobrzańskiego, Turystycznej, Bronowickiej. Kolejne będą zlecone m.in. przy al. Smorawińskiego, al. Warszawskiej, ul. Kalinowszczyzna i ul. Witosa. parkach rozpoczęła się pielęgnacja młodych drzew.

Wykonano już niemal całą wiosenną obsadę bratkami, trwa sadzenie w konstrukcjach kwietnikowych na Placu Łokietka. Zdemontowano maty ochronne w pasie drogowym ul. Kołłątaja, Krakowskie Przedmieście i Chopina.

Porządki na przystankach

Trwają także wiosenne porządki na przystankach komunikacji miejskiej. Prace polegają przede wszystkim na posprzątaniu peronów oraz myciu wiat i słupków przystankowych. Do tej pory umyto 118 wiat i 17 słupków ponadstandardowych oraz uprzątnięto 160 peronów. W pierwszej kolejności porządkowane są przystanki w centrum miasta. W sumie sprzątanych jest 780 przystanków znajdujących się na terenie miasta. Prace uzależnione są jednak od pogody. MPK zakłada, że wszystkie porządki uda się zakończyć do 20 kwietnia.

Interwencje Straży Miejskiej

W pozimowe sprzątanie miasta zaangażowani są także funkcjonariusze Straży Miejskiej. Prowadzą kontrole w terenie, aby sprawniej podejmować decyzje o sprzątaniu przestrzeni publicznej i interwencje w zakresie zastrzeżeń porządkowych. W okresie od 13 do 29 marca ujawniono 213 zaśmieconych terenów. 150 spraw przekazano do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta oraz instytucji, zaś 63 przypadkach zobligowano do usunięcia zaniedbań właścicieli prywatnych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Stwierdzono także 5 dzikich wysypisk na terenach miejskich, prywatnych oraz należących do instytucji. 138 zaniedbań porządkowych już usunięto.

Zadzwoń i zgłoś

Zgłoszenia od mieszkańców dotyczące miejsc wymagających uporządkowania i sprzątnięcia na bieżąco przyjmuje Straż Miejska za pośrednictwem poczty elektronicznejsekretariat@986.pl oraz pod numerem telefonu81 466 50 20. Ważne, by w zgłoszeniu podać dokładną lokalizację, która wymaga interwencji. Do tej pory strażnicy odebrali blisko 80 wiadomości i telefonów.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments