Już ponad 660 wychowanków i uczniów z Ukrainy zostało przyjętych do miejskich przedszkoli oraz szkół. Lubelskie placówki oświatowe przyjmują dzieci z Ukrainy i zapewniają im dostęp do opieki i edukacji, a także pomoc w zakresie nauki języka polskiego i wyrównania poziomu edukacji.

Zainteresowane edukacją dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowani są do przedszkoli, szkół podstawowych ogólnodostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania. W przypadku szkół ponadpodstawowych, do szkoły umożliwiającej naukę zgodnie z rozpoczętym profilem kształcenia. Są dołączani do już funkcjonujących klas lub grup.

Od czwartku (24 lutego) do 15 marca miejskie przedszkola i szkoły przyjęły 664 wychowanków i uczniów z Ukrainy w tym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 98, do szkół podstawowych 550, do liceów 14, a do techników 2.

Z danych zgłoszonych do Systemu Informacji Oświatowej wynika, że do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przyjęto 69 osób.

W celu zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola należy zgłosić wniosek o przyjęcie oraz okazać dokumenty potwierdzające dane osobowe. Może być to np. paszport albo akt urodzenia. W przypadku przyjęcia do szkoły w miarę możliwości należy okazać dokument potwierdzający etap edukacji, np. świadectwo. Jeżeli takiego dokumentu nie ma, zastąpić go można o oświadczeniem o sumie ukończenia lat nauki ze wskazaniem placówki, do której uczeń uczęszczał. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor.

Osoby, które nie znają języka polskiego mogą bezpłatnie się go nauczyć, a także skorzystać z pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Uczniowie z Ukrainy mogą korzystać też z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments