Trwa zimowa rekrutacja na studia na lubelskich uczelniach. Sprawdźcie, na jakich uczelniach są jeszcze wolne miejsca i jakie kierunki one oferują.

Politechnika Lubelska

Do niedzieli (31 stycznia) na Politechnice Lubelskiej trwa rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym na kierunki: mechanika i budowa maszyn, transport, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa i robotyzacja procesów wytwórczych. Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki możecie się rekrutować na informatyka, mechatronika, inżynieria biomedyczna i elektrotechnika. Na Wydziale Budownictwa i Architektury rekrutacja trwa na architekturę i budownictwo, natomiast na Wydziale Inżynierii Środowiska na kierunek inżynierię środowiska i inżynierię odnawialnych źródeł energii. Na Wydziale Podstaw Techniki rekrutować się można na matematykę.

Na kandydatów czeka blisko 700 miejsc.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Na KUL zimowa rekrutacja tradycyjnie dotyczy studiów II stopnia. W tym roku wolne miejsca czekają na chętnych na architekturze krajobrazu prowadzonej w Lublinie i na inżynierii środowiska w Stalowej Woli. Studia II stopnia na obu kierunkach trwają półtora roku (3 semestry) i umożliwiają zdobycie tytułu magistra.

– Studia II stopnia to zupełnie inny wymiar projektowania, otwieramy się na procesy związane z kształtowaniem miasta jako całego organizmu, gminy czy innych wielkoobszarowych obiektów takich jak np. parki krajobrazowe – wyjaśnia prof. dr hab. Magdalena Lubiarz.

Rekrutacja odbywa się w trybie wolnym, co oznacza, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 lutego 2021 za pośrednictwem strony internetowej http://rekrut.kul.pl.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

– UMCS zaprasza do udziału w zimowej rekrutacji na studia II stopnia oraz studia podyplomowe. Aktualnie trwa rekrutacja zimowa na kierunki studiów II stopnia z zakresu inżynierii nowoczesnych materiałów, IT Cyber Security oraz gospodarki przestrzennej – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Inżynieria nowoczesnych materiałów (studia II stopnia stacjonarne – 1,5 roczne) stanowią kontynuację prowadzonych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii studiów inżynierskich na kierunku o tej samej nazwie. Na ten kierunek jest wolnych 15 miejsc, a rejestracja trwa do 14 lutego.

Na kierunek IT Cyber Security (studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim (2-letnie)) rejestracja trwa do 10 lutego. IT Cyber Security kształci specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Studenci będą pracowali z technikami i metodami pozwalającymi pokonać zagrożenia występujące w sieci. Kierunek kierowany jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 20 osób.

Na Gospodarkę przestrzenną (studia II stopnia stacjonarne, trwające 1,5 roku) są wolne 42 miejsca. Rejestracja trwa do 14 lutego.

Aktualnie trwa również rekrutacja na następujące kierunki studiów podyplomowych Analiza danych, Archiwistyka, Arteterapia z elementami psychologii twórczości, Cyberbezpieczeństwo, Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób nie mających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób nie mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy, Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli, Logopedia – studia czterosemestralne, Neurologopedia, Podyplomowe Studium Legislacji, Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy, Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa, Psychologia sportu dla psychologów, Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, Surdologopedia, Systemy Informacji Geograficznej w praktyce i Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką.

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi obecnie rekrutację na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym, ale jest to oferta wyłącznie dla studentów anglojęzycznych.

– Na kierunek lekarski zostało przyjętych 20 osób (przy limicie miejsc 35) a na kierunek lekarsko-dentystyczny 6 (przy limicie miejsc 20). Nie należy zakładać, że są to liczby ostateczne. Przez partnerów zewnętrznych Uniwersytetu Medycznego, prowadzone będzie kolejne postępowanie egzaminacyjne, którego wynik będzie znany po 4 lutego 2021 roku – wyjaśnia dr n. med. Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uniwersytet Przyrodniczy

Od 11 stycznia 2021 do 22 lutego 2021 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi rekrutację na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek dietetyka. Rekrutacja dotyczy 26 kierunków studiów, na które jest 750 miejsc.

– Rekrutacja skierowana jest do kandydatów posiadających dyplom inżyniera uzyskany na studiach pierwszego stopnia (wyjątek stanowi dietetyka tu wymagany jest dyplom licencjacki).

Kandydaci na studia drugiego stopnia mogą kontynuować studia na kierunku, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub podjąć studia na kierunku pokrewnym. W przypadku wybrania kierunku pokrewnego są zobowiązani do złożenia deklaracji pokrewieństwa. Ogłoszenie wyników rekrutacji będzie 24 lutego – wyjaśnia Anna Woźniak Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Składanie dokumentów będzie możliwe 25 i 26 lutego. Dokumenty należy przesłać pocztą/kurierem lub bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Do 15 lutego trwa rekrutacja na studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, na semestr letni w roku akademickim 2020/2021. Studenci mają do wyboru Informatykę – studia II stopnia magisterskie, Transport (studia II stopnia magisterskie, bezpłatne, niestacjonarne studia objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego). Limit miejsc to 35 studentów.

– Transport i Informatyka to dynamicznie rozwijające się branże przyszłości. Uczelnia współpracując ściśle z otoczeniem gospodarczym i swoimi działaniami wypełnia zapotrzebowanie pracodawców na najbardziej poszukiwanych absolwentów. Wszechobecna informatyzacja i cyfryzacja, autonomiczne ciężarówki, pojazdy szynowe dużych prędkości czy zaawansowana logistyka to rewolucja, z którą prędzej czy później zetknie się każdy z nas, a odpowiednio wykształcony absolwent WSEI będzie gotowy do podjęcia pracy w tych zawodach – wyjaśnia Kamil Tokarz z WSEI.

Uczelnia prowadzi również nabór na studia anglojęzyczne: zarządzanie I i II stopnia, Pielęgniarstwo I stopnia i Informatyka I stopnia.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Zimowa rekrutacja na WSPA trwa od 1 stycznia do 10 lutego na studia wyższe. Na studia podyplomowe rekrutacja trwa od 1 stycznia do 1 marca.

– W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową uczelni. Następnie należy podpisać kwestionariusz oraz umowę o kształceniu. Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną. Ze względu na epidemię preferowanym sposobem dostarczenia dokumentów jest poczta – mówi – mówi rzecznik Magdalena Surmacz.

W ramach kształcenia specjalistycznego można aplikować na kierunek: Specjalista ds. kadr i płac, Specjalista ds. księgowości, Specjalista projektowania wnętrz, Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym i Specjalista- Junior Developer.

– Na studia I stopnia można aplikować na Administrację, Dziennikarstwo i komunikację społeczną, Finanse i rachunkowość, Socjologię, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Architekturę, Informatykę, Projektowanie wnętrz i Transport – dodaje rzecznik.

Na studia II stopnia rekrutacja jest prowadzona na Zarządzanie i Informatykę (nowość w ofercie WSPA). Na wszystkich kierunkach są jeszcze wolne miejsca.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments