W związku ze nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym, od nowego roku zmienią się zasady rejestracji pojazdów. Pojawi się konieczność zarejestrowania pojazdu, z kolei zostanie zniesiona możliwość złożenia zawiadomienia o nabyciu. Zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zmiany wprowadzają:

  • obowiązek rejestracji pojazdu

Zniesiona została możliwość składania zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Należy za to dokonać rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni, lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność związaną z obrotem pojazdami, w ciągu 90 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  • zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie 30 dni będzie dalej obowiązywał. Zmieni się organ, do którego trzeba złożyć zawiadomienie. Do tej pory zgłoszenie zbycia należało złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Od 2024 r. właściciel pojazdu dokonuje zbycia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu do skutecznego zawiadomienia  o zbyciu pojazdu wystarczające będzie zawiadomienie złożone przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

  • nowe wysokości kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji lub zgłoszenia zbycia pojazdu

Niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu i złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu zgodnie z ustawą będzie karane według nowych stawek. W przypadku tych kar nie będą już miały zastosowania przepisy art. 189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, co oznacza, że organ administracji publicznej nie będzie mógł odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestać na pouczeniu.

Szczegóły dotyczące zmian w przepisach mieszkanki i mieszkańcy mogą uzyskać w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Lublin.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments