Od piątku (1 października) wniosek o EKUZ, czyli o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego będziemy mogli złożyć on-line wyłącznie przez IKP lub ePUAP. Nie będzie już możliwości złożenia wniosku przez e-mail.

EKUZ to dokument, który potwierdza nasze prawo do bezpłatnego leczenia w państwie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Mogą go uzyskać wszystkie oso­by zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego lub osoby, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Karta jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie, a jej wyrobienie jest bezpłatne.

Dotąd wniosek o kartę można było złożyć na kilka sposobów, między innymi osobiście w oddziale lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, poprzez Internetowe Konto Pacjenta i pocztą tradycyjną na adres NFZ.

Od 1 października nie będzie możliwości złożenia wniosku przez e-mail. On-line będzie on dostępny poprzez IKP lub ePUAP. Kartę nadal będzie można uzyskać w Salach Obsługi Klientów w Lublinie przy ul. Nadstawnej 2/4 oraz w delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Od uruchomienia usługi umożliwiającej złożenie wniosku o EKUZ przez IKP minął już rok. Na początku liczba EKUZ wydanych na podstawie takich wniosków wyniosła zaledwie 5% wszystkich wydanych EKUZ. Do połowy lipca 2021 roku liczba ta wzrosła do ok. 70%. W tym czasie usprawniono automatyczną obsługę wniosków, których wpływa w sezonie wakacyjnym ponad 150 tysięcy miesięcznie.

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w stanie zdrowia do końca pobytu osoby w danym kraju. Nie refunduje leczenia planowanego.

Korzystając z EKUZ za granicą należy pamiętać, że osoba podlega obowiązkom i korzysta z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również i my poniesiemy takie koszty.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments