W ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” organizowane są bezpłatne kursy z podstaw języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Wartość projektu współfinansowanego z RPO WL na lata 2014-2020 to blisko 2,5 mln zł. Projekt realizowany jest od 1 maja i potrwa do 31 sierpnia 2023 roku.

Kursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wjechały do Polski 24 lutego lub później, przebywają obecnie na obszarze województwa lubelskiego i pozostaną tutaj co najmniej do czasu ukończenia szkolenia językowego.

Docelowo w projekcie przewidziano środki na przeszkolenie ok. 1800 osób w ramach 150 grup szkoleniowych. Kursy prowadzone są w 12-osobowych grupach w systemie stacjonarnym lub zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy.

Podczas szkolenia uczestnicy realizują 60 godzin lekcyjnych zajęć, które trwają ok. 5-8 tygodni (2 lub 3 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik z ćwiczeniami, teczka, zeszyt, długopis). Zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym, na podstawie którego wystawione zostaną słuchaczom zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach.

Bieżący stan realizacji projektu to 18 grup szkoleniowych w Lublinie – w trakcie realizacji, 16 grup szkoleniowych w podregionach (bialski – 3 grupy, puławski – 4 grupy, chełmski – 3 grupy, zamojski – 6 grup). Zostały podpisane umowy z dwoma wykonawcami. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.

Trwające w Lublinie szkolenia rozpoczęły się 27 sierpnia i realizowane są dla 18 grup – 15 w trybie stacjonarnym i 3 w trybie zdalnym. Z zajęć korzysta 211 osób: 194 kobiet i 17 mężczyzn, w tym 161 osób (77%) posiada wyższe wykształcenie. Najstarszym uczestnikiem jest kobieta w wieku 74 lat.

W poniedziałek (3 października), pierwsi uczestnicy z Lublina (6 grup) zakończą kursy i uzyskają zaświadczenia. Zakończenie wszystkich szkoleń prowadzonych w Lublinie planowane jest do 18 października.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów jest prowadzona ciągle i będzie otwarta do czasu utworzenia 150 grup szkoleniowych, jednak nie później niż do dnia 15 czerwca 2023 r. Nadal można zgłaszać się do projektu – drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj lub poprzez złożenie uzupełnionego formularza papierowego – także do pobrania ze strony. Od 10 czerwca wpłynęło ok. 1500 formularzy zgłoszeniowych.

Szkolenia realizowane są przez wyłonione w tym celu zewnętrzne instytucje szkoleniowe, natomiast rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments