Trwa nabór wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach programu mieszkańcy mogą ubiegać się o środki na wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy.

– Walka ze smogiem to jedno z priorytetowych działań Miasta na rzecz ochrony środowiska. Podejmowane przez Lublin inicjatywy obejmują m.in. realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, czyli wsparcie mieszkańców przy wymianie pieców i kotłów na paliwa stałe, które emitują znaczne ilości zanieczyszczeń. Teraz będą mieli możliwość skorzystania z kolejnego programu, oferującego pomoc w tym zakresie – mówi Tomasz Lis, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych w mieście poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Lublina. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele takich lokali, spełniający określone kryteria dochodowe, od których uzależniona jest wysokość wsparcia:

do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł;

do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Obecnie trwa I etap programu, który polega na naborze wniosków. Zakończy się on 16 września. Dokumenty można złożyć w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, przy ul. Tomasza Zana 38 lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Można także wysłać podpisany skan wypełnionego wniosku na adres srodowisko@lublin.eu. Wzór wniosku dostępny jest na stronie lublin.eu w zakładce Środowisko.

W kolejnym etapie oszacowana zostanie liczba osób zainteresowanych udziałem w programie oraz określi rodzaj oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie w określonej wysokości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej dedykowanej programowi „Ciepłe mieszkanie” oraz pod numerem telefonu: 81 466 26 21.

Źródło: Urząd Miasta Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments