Pod koniec listopada Uniwersytet Medyczny dał studentom szansę na uczestniczenie w zajęciach w sposób tradycyjny. W ślad za tym poszedł również Uniwersytet Przyrodniczy, na którym studenci uczestniczą w zajęciach w murach uczelni od początku grudnia. Sprawdziliśmy, jak wygląda nauka w innych uczelniach.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

– Aktualnie na naszym uniwersytecie pozostaje w mocy zarządzenie rektora UMCS z 16 października br., zgodnie z którym większość zajęć dydaktycznych w UMCS odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

W formie stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego i w bardzo ograniczonym zakresie, są prowadzone na uczelni jedynie zajęcia praktyczne, które są niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak będzie wyglądała nauka na tej uczelni w semestrze letnim.

Politechnika Lubelska

Do końca semestru zimowego zajęcia na Politechnice Lubelskiej odbywają się w formie zdalnej. Chodzi o wykłady, lektoraty, seminaria, ćwiczenia oraz zajęcia wychowania fizycznego. Uczelnia zaleca również organizowanie egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych w trybie zdalnym.

Wyjątkowo od 11 grudnia możliwa jest także realizacja zajęć w trybie stacjonarnym w budynkach uczelni. Dotyczy to zajęć wymagających użycia specjalistycznej infrastruktury badawczej i laboratoryjnej oraz badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych. Zgodę na kształcenie stacjonarne wyraża rektor – informuje Iwona Czajkowska-Denka.

Zajęcia oraz badania prowadzone w obiektach uczelni odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oznacza to zmniejszenie liczebności grup i dopasowanie jej do pojemności sal, a także realizację zajęć w blokach.

Natomiast od nowego semestru, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, Politechnika planuje prowadzić kształcenie w formie hybrydowej. Wykłady mają wtedy odbywać się w trybie zdalnym, a pozostałe zajęcia w jednym z trzech trybów: zdalnym, zdalnym mieszanym lub stacjonarnym mieszanym (w zależności od kierunku).

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obecnie jest wykorzystywany hybrydowy model kształcenia. – Oczywiście część zajęć odbywa się stacjonarnie. Przykładem może być Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Na kierunku biotechnologia  – studia stacjonarne I stopnia, stacjonarnie odbywa się 14 rodzajów ćwiczeń, to między innymi techniki laboratoryjne, mikrobiologia ogólna, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt. Praktyczne zajęcia są realizowane również na Pielęgniarstwie czy Architekturze Krajobrazu – tłumaczy Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments