Miasto planuje budowę węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od planowanego przedłużenia ul. Węglarza poprzez ul. Trześniowską oraz ulicę mającą przebiegać wzdłuż torów kolejowych.

Ogłoszone właśnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. To także pierwszy, niezbędny krok do pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i realizacji zadania.

– Posiadanie gotowej dokumentacji pozwoli w dalszej kolejności ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne na to zadanie. Planowana inwestycja jest kontynuacją prowadzonych już od wielu lat działań miasta zmierzających do stworzenia warunków dla funkcjonowania sprawnego systemu komunikacji publicznej na terenie Lublina– mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Opracowana dokumentacja projektowa będzie uwzględniała budowę odcinka ul. Trześniowskiej od skrzyżowania z planowanym przedłużeniem ul. Węglarza do skrzyżowania z ul. Palmową (o długości ok. 300 m i szerokości jezdni 6 m) oraz budowę ulicy wzdłuż torów kolejowych, od skrzyżowania z ul. Palmową do wysokości przystanku PKP Lublin Ponikwoda (o długości ok. 470 m i szerokości jezdni 6 m).

Dodatkowo projekt swoim zakresem uwzględni budowę węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz z budynkiem socjalno-technicznym dla kierowców komunikacji zbiorowej, punktem ładowania autobusów elektrycznych oraz monitoringiem wizyjnym. Inwestycja zakłada również budowę parkingu dla samochodów osobowych. Ponadto wzdłuż ul. Trześniowskiej i drogi wzdłuż torów kolejowych mają być zaprojektowane obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy na tereny posesji oraz zatoki autobusowe. Planowana infrastruktura będzie również dostosowana do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności. Dokumentacja obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.

Otwarcie ofert zaplanowano na 9 stycznia 2023 r. Biuro projektowe powinno opracować projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi materiałami do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do 8 stycznia 2024 r. oraz projekty wykonawcze do końca kwietnia 2024 r.

Poza rejonem PKP Lublin Ponikwoda, miasto będzie się starać również o środki na budowę węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę odcinka Trasy Zielonej i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachodni.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments