Poszukiwani są wolontariusze, którzy chcieliby włączyć się w pracę w Muzeum Narodowym w Lublinie. Wszyscy chętni będą mogli zdobyć doświadczenie w pracy w instytucji kultury, a także poszerzyć swoje umiejętności.

Celem wolontariatu organizowanego przez muzeum jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalnych i społecznych, w której wolontariusze wspierać będą inicjatywy podejmowane przez instytucję, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, podnosić swoje kwalifikacje, współtworzyć program wolontariatu oraz realizować autorskie pomysły pod nadzorem merytorycznym pracowników muzeum.

Podczas pracy w wolontariacie spotkacie osoby z różnych kręgów artystycznych, często odmiennych środowisk, z różnym poziomem wykształcenia, umiejętności i zainteresowań. Zadania wolontariusza przydzielane są przez koordynatora wolontariatu w oparciu o potrzeby instytucji, jak także indywidualne cechy charakterologiczne, możliwości, umiejętności i zainteresowania kandydata.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 14 rok życia, bez względu pochodzenie, wykształcenie czy status społeczny, która zechce poświęcić swój wolny czas na wsparcie działań realizowanych przez Muzeum Narodowe w Lublinie. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna ustawodawczego do podpisania porozumienia wolontariackiego.

Jak można się zgłosić?

Rekrutacja do wolontariatu odbywa się trzyetapowo. Pierwszy etap to zgłoszenie się przez formularz dostępny na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie, drugi to rozmowa z koordynatorem wolontariatu, a trzeci – udział w szkoleniu.

Po pozytywnym przejściu powyższych etapów następuje podpisanie umowy wolontariackiej. Wypełnione i podpisane zgłoszenia wolontariackie, których wzór dostępny jest na stronie instytucji można składać osobiście w siedzibie muzeum (Kancelaria, piętro I), pocztą tradycyjną na adres muzeum (ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin), a także pocztą elektroniczną w formie skanu (.jpg lub .pdf) na adres: wolontariat@mnwl.pl.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments