Można zaczynać, czyli o Stanisławie Barei. Spotkanie w Dzielnicowym Domu Kultury

0
295

Podobno co trzeci Polak chciałby wrócić do minionej epoki. Okres sprzed transformacji wielu z nas kojarzy z polską myślą motoryzacyjną, ale najbardziej tęsknimy za smakiem oranżady, waty cukrowej i wody z saturatora. Sentyment przywołują też Relaxy, Sofixy, Reksio czy kultowe polskie filmy.

Do dzisiaj mówimy: „Jak z Barei” i „Bareja wiecznie żywy”, dialogi z „Misia” czy „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” weszły do potocznego języka, a kadry z tych filmów pojawiają się w internetowych memach komentujących działania polityków. Wszyscy znamy nieśmiertelne: „Jest zima, to musi być zimno” albo „Golę się, jem śniadanie, idę spać”. Bareizmy są wiecznie żywe, ale czy na pewno?

Odpowiedź na to pytanie spróbują znaleźć uczestnicy spo­tka­nia poświę­conego twór­czo­ści Sta­ni­sława Barei, połą­czonego z pre­zen­ta­cją frag­men­tów fil­mów reży­sera. Organizatorzy zapowiadają dysku­sję na temat zna­nych cyta­tów, które weszły do spo­łecz­nego obiegu i o bare­izmach. Spotkanie „Można zaczynać, czyli o Stanisławie Barei”, będzie pierwszym z cyklu „Piątek wieczorową porą” poświęconemu rze­czy­wi­sto­ści PRL-u.

Podczas kolejnych spotkań czekają nas rozmowy z twór­czy­niami i twór­cami, pokazy fil­mów, dys­ku­sje o książ­kach zwią­za­nych z tym okre­sem. Opo­wie­ści o prze­ży­ciach zwią­za­nych z PRL-em. O tym, czy „kie­dyś było lepiej”. Cykl jest pro­po­zy­cją zarówno dla tych, któ­rzy za PRL-em tęsk­nią, chcą podzie­lić się swo­imi wspo­mnie­niami, znane jest im poję­cie sta­cza kolej­ko­wego, jak i tych, któ­rzy „szcze­gól­nie nie cho­dzą na filmy pol­skie”. To będzie pra­wie, jak cof­nię­cie się w cza­sie.

Spotkanie odbędzie się 13 września, o godzinie 18 w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby Południowe. Poprowadzi je Rafał Daj­bor – aktor, dzien­ni­karz, autor książki Jak u Barei, czyli kto to powie­dział, trak­tu­ją­cej o zna­nych cyta­tach z fil­mów reży­sera oraz wypo­wia­da­ją­cych je akto­rach.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments