Lubelskie uczelnie przedłużyły proces rekrutacji w związku z epidemią koronawirusa. Dzięki temu maturzyści mają więcej czasu, by zastanowić się nad wyborem uczelni, jak i kierunku, który będzie im odpowiadał. Sprawdziliśmy, jakie nowości oferują uczelnie w Lublinie.

Politechnika Lubelska

– Nowymi propozycjami dla kandydatów są dwa kierunki utworzone na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki: inżynieria multimediów oraz inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice – wyjaśnia Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej. Dodatkowo uczelnia jest w trakcie organizacji kierunku inżynieria i analiza danych na Wydziale Podstaw Techniki. – Czekamy na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podkreśla Czajkowska-Denka.

Na rok 2020/2021 Politechnika przygotowała dla kandydatów blisko 4400 miejsc, w tym ok. 2100 na studiach stacjonarnych I stopnia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS przygotował wiele nowości dla przyszłych studentów. Jedną z nich jest kierunek Business Analytics. Są to studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym prowadzone w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Drugą nowością jest Public Relations i zarządzanie informacją. Są to studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Kolejnym nowym kierunkiem jest Kryminologia. Będą to studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji.

Uczelnia oferuje też kierunek Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, czyli są to studia II stopnia również prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Kierunek stworzony został z myślą o absolwentach studiów związanych z naukami społecznymi (w szczególności z zakresu nauk prawnych, o polityce, administracji czy bezpieczeństwie), ale także humanistycznych (neofilologicznych bądź lingwistycznych).

Katolicki Uniwersytet Lubelski

KUL również wychodzi z inicjatywą nowych kierunków. W Stalowej Woli po raz pierwszy studenci będą mogli kształcić się na kierunku Dietetyka, Inżynieria środowiska, a także Inżynieria materiałowa. W Lublinie natomiast będzie to między innymi Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w języku angielskim, Italianistyka oraz Pielęgniarstwo.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Na Uniwersytecie Przyrodniczym będziecie mogli po raz pierwszy kształcić się na Ekorehabilitacji. Ten nowy kierunek studiów stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych oraz kreowania nowej wielofunkcyjnej tożsamości obszarów o wybitnych walorach środowiskowych.

Nowością jest również Enologia i Cydrownictwo, które zostało stworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie uprawy winogron i pozostałych gatunków sadowniczych oraz produkcji wina, cydru i innych alkoholi owocowych. Kolejną nowością jest również Pszczelarstwo w Agroekosystemach. Kierunek ten umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działalności pszczelarskiej. Czwartą nowością jest Zarządzanie i Adaptacja do Zmian Klimatu. Wybierając ten kierunek studenci dowiedzą się ja przystosować się do zmian klimatu różnych sektorów gospodarki i środowiska.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

WSPA nie wprowadziła do oferty nowych kierunków, jednak pojawiły się nowe specjalizacje w tych istniejących. Jest to między innymi na Informatyce – Technologie mobilne oraz Technologie webowe i Internet rzeczy, na Transporcie – Eksploatacja dronów oraz Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw oraz na Administracji – Administracja biznesu zagranicznego oraz na Socjologii – socjologia biznesu i organizacji.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI przygotowała dwa nowe kierunki studiów dla przyszłych studentów. Jest to Neurologopedia, która jest specjalizacją przeznaczoną dla logopedów. Celem studiów jest ich teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji neurologopedy. Drugą nowością jest Psychodietetyka. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu wybranych działów psychologii i dietetyki.

Fot. Dominika Polonis

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments