Czy studenci wrócą do zajęć stacjonarnych na lubelskie uczelnie? To pytanie, chociaż do rozpoczęcia roku akademickiego pozostał jeszcze miesiąc, zadaje sobie wiele z nich. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądać nauka na uniwersytetach w Lublinie od 1 października.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

W roku akademickim 2021/2022 na KUL zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, uczestników kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

– Zajęcia stacjonarne będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Co do zasady w formie zdalnej (na platformie Microsoft Office 365) będą prowadzone wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne. Informacje o formie prowadzenia poszczególnych zajęć zostaną podane przez wydziały, przy czym końcowe zaliczenia zajęć i egzaminy, bez względu na formę prowadzenia zajęć, będą odbywały się stacjonarnie – informuje Monika Stojowska, rzecznik prasowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Organizacja kształcenia może ulec zmianie w przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego na uniwersytecie spowodowanego względami epidemicznymi – dodaje.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraca do nauki stacjonarnej. – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego wydał zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022, na mocy którego wszystkie zajęcia dla wszystkich typów i kierunków studiów prowadzone będą w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego. Tym samym w trybie stacjonarnym będą odbywać się egzaminy z praktyk zawodowych i egzaminy dyplomowe – wyjaśnia Agnieszka Wasilak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. – W przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących i pogorszenia sytuacji pandemicznej uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany zasad – dodaje.

Uniwersytet Medyczny

Organizacja zajęć na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w semestrze zimowym będzie przebiegała na dotychczasowych zasadach, czyli w formie stacjonarnej. – Upoważnia nas do tego nie tylko dotychczasowa praktyka i zdobyte doświadczenie, ale również rządowe rozporządzenie, które znosi rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zaznacza Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. – Nie zmienia to w żadnym stopniu naszej troski o bezpieczeństwo studentów, kadry naukowej i przede wszystkim pacjentów. W każdym budynku Uniwersytetu Medycznego (również w akademikach) znajduje się aparatura do pomiaru temperatury ciała i płyny dezynfekcyjne. Wszystkich będzie obowiązywać zakrywanie ust i nosa. Należy podkreślić, że nasi studenci ze zrozumieniem, starannością i akceptacją podchodzą do regulacji sanitarnych. Nieustannie monitorujemy sytuację epidemiczną, która jest dynamiczna. Jesteśmy gotowi na bieżąco na nią reagować, dostosowywać środki bezpieczeństwa oraz wprowadzać ewentualne zmiany w sposobie organizacji zajęć – dodaje rzecznik.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Na UMCS rozporządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 zostanie opublikowane we wrześniu. – Będziemy przygotowani do prowadzenia zajęć zarówno w formie stacjonarnej, hybrydowej, jak i zdalnej. Rozstrzygnięcia w tym zakresie będą zależały od aktualnej sytuacji epidemicznej, a wszelkie podejmowane decyzje będą miały na celu zapewnienie studentom i pracownikom optymalnych warunków realizacji procesu kształcenia – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Politechnika Lubelska

Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądać nauka na Politechnice Lubelskiej. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments