Czym właściwie są odpady problematyczne? To takie odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Za odpad problematyczny możemy uznać przede wszystkim odpady wielkogabarytowe, które nie mieszczą się w zwykłych kontenerach lub odpady niebezpieczne, zawierające toksyczne substancje. Ten typ odpadów powinien być oznaczony znakiem przekreślonego kubła. Każdy z nich powinien trafić do odpowiedniego miejsca. Odpady wielkogabarytowe można oddać do lokalnego punktu zbiórki. W Lublinie tego typu odpady są regularnie i bezproblemowo odbierane od mieszkańców z terenu posesji, a następnie w prawidłowy sposób zagospodarowywane. Warto dodać, że surowce, z których są zbudowane, mają szansę być ponownie wykorzystane. Harmonogram odbioru tego typu odpadów można sprawdzić m.in. w bezpłatnej aplikacji ekoAPP od KOM-EKO.

PSZOK i limity

W naszym mieście Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Metalurgicznej 13K, przyjmuje on odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina, niezależnie od sektora w jakim jest położona ich nieruchomość. Należy jednak pamiętać, że na niektóre rzeczy istnieje limit. Przykładem takiego odpadu są zużyte opony, których można dostarczyć 8 sztuk na gospodarstwo domowe w przeciągu roku.

Nowym odstępstwem w PSZOKu jest przyjmowanie w ilości nielimitowanej odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, w szczególności igieł i strzykawek. Odpady medyczne takie jak leki, niezużyte lub przeterminowane należy odnieść do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.

Gdzie oddać żarówkę

Odpady niebezpieczne takie jak żarówki, powinny trafić do specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta. Są one pomalowane w taki sposób, aby łatwo można je było odróżnić od zwykłych pojemników na odpady komunalne. Podzielono je na specjalnie podpisane segmenty, do których można wrzucać tylko określony odpad niebezpieczny. Zapobiega to mieszaniu się tego typu odpadów, oraz substancji w nich zawartych, które mogą wchodzić ze sobą w niepożądane reakcje chemiczne.

Ściągnij aplikację

A co z codziennymi odpadami problematycznymi? Często mamy wątpliwości, czy na pewno wyrzuciliśmy dany odpad do odpowiedniego pojemnika. Z pomocą przychodzi bezpłatna aplikacja ekoAPP, którą stworzyła spółka KOM-EKO. Aplikacja nie tylko przypomina o terminach wywozu poszczególnych frakcji, ale również pozwala na sprawdzenie, gdzie wyrzucić konkretny odpad. EkoAPP posiada wyszukiwarkę w zakładce „Gdzie wyrzucić”, która po wpisaniu odpowiedniego odpadu wskaże nam kolor worka na śmieci, do którego nasz odpad powinien trafić.

Z aplikacji ekoAPP może korzystać każdy mieszkaniec Lublina. Funkcje automatycznego powiadamiania i możliwość sprawdzenia harmonogramu wywozu dostępna jest w tej chwili dla mieszkańców sektorów Lublina obsługiwanych przez spółki KOM-EKO i EKOLAND.

Więcej informacji o aplikacji ekoAPP możesz znaleźć na stronie: https://ekoapp.com.pl/

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments